Wyłoniono laureatów prestiżowego konkursu „Liderzy zmian w ochronie zdrowia”

22 września odbyła się uroczysta gala III edycji konkursu „Liderzy zmian w ochronie zdrowia (Leaders of VBHC), podczas której uhonorowano te podmioty lecznicze, które rozwijają praktyki nakierowane na jak najlepszy efekt zdrowotny i poprawę doświadczenia pacjentów, czyli tzw. Value Based Health Care (VBHC). Leaders of VBHC to wspólna inicjatywa Wolters Kluwer Polska oraz Uczelni Łazarskiego.

Celem konkursu jest promowanie najwyższych standardów zarządzania podmiotami leczniczymi, w tym upowszechnianie najlepszych praktyk i rozwiązań w zakresie monitorowania jakości opieki, optymalizacji procesów na rzecz bezpieczeństwa i skuteczności leczenia, wzmacniania pracy zespołowej oraz skutecznej profilaktyki i edukacji.

W tegorocznej edycji konkursu szpitale i placówki medyczne zgłosiły 56 projektów i inicjatyw w sześciu kategoriach. Nominowanych i laureatów wyłoniły dwa niezależne organy: Kapituła oraz Jury Preselekcyjne, złożone z ekspertów rynku medycznego – m.in. przedstawicieli administracji państwowej, podmiotów gospodarczych i fundacji.

„Ten konkurs to doskonała okazja do pokazania, że w Polsce jest wiele znakomitych podmiotów i zespołów działających na rzecz poprawy doświadczeń pacjentów. W tym roku konkurencja była bardzo duża i pojawiły się liczne projekty, które warto promować na szerszym forum, bo wyprzedzają rozwiązania systemowe w budowaniu standardów opieki zdrowotnej w oparciu o jakość świadczonych usług” – mówi Alicja Pollesch, dyrektor strategiczny i członek zarządu Wolters Kluwer Polska.

Laureatami w następujących kategoriach zostali:

1. Zarządzanie jakością – zarządzanie procesami: Centrum Leczenia Oparzeń im dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich za projekt: „Optymalizacja pracy najbardziej kluczowych pracowników szpitala na bloku operacyjnym oraz dostarczenie jakości dla pacjenta”;

2. Zarządzanie jakością – zarządzanie bezpieczeństwem pacjenta: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku za projekt: „Monitoring zdarzeń niepożądanych”;

3. Zarządzanie jakością – zarządzanie skutecznością medyczną: Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy za projekt: „Rozpowszechnianie zasad racjonalnej antybiotykoterapii w Szpitalu”;

4. Zarządzanie kapitałem ludzkim Centrum Leczenia Oparzeń im dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich za projekt: „Wprowadzenie metod zarządzania wizualnego pacjent-lekarz”;

5. Organizacja przyjazna pacjentowi: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu za projekt: „Akademia Opiekuna”;

6. Skuteczna profilaktyka i edukacja: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu za projekt: „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019”.

Galę konkursową poprzedziła konferencja online pt. „Zmiany w Ochronie Zdrowia”, której hasłem przewodnim była „Transformacja systemu w kierunku płacenia za wyniki – Value Based Healthcare w praktyce”. Jej uczestnicy dyskutowali na temat koniecznych zmian systemowych i zarządczych umożliwiających skuteczną transformację polskiego systemu ochrony zdrowia w system oparty na wartości. Debaty poświęcone były takim zagadnieniom jak: zdrowie priorytetem w polityce państwa, opłacalność jakości w ochronie zdrowia czy nowa telemedyczna rzeczywistość w placówkach medycznych.

Konferencję rozpoczął dr n. ekon. Adam Niedzielski, minister zdrowia, a udział w panelach dyskusyjnych wzięli przedstawiciele instytucji rządowych odpowiedzialnych za kształtowanie systemu ochrony zdrowia oraz reprezentanci świadczeniodawców oraz samorządów zawodowych, m.in.: mec. Bartłomiej Chmielowiec, rzecznik praw pacjenta, dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia oraz Center of Value Based Healthcare Uczelni Łazarskiego, Agnieszka Kister, dyrektor jednostki Centrum e-Zdrowia, Halina Kutaj-Wąsikowska, dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, prof. dr hab. med. Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia i Filip Nowak, p.o. prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Więcej informacji o konferencji na stronie: www.konferencja.liderzy-zmian.pl

Informacje o konkursie: https://liderzy-zmian.pl/

Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP

 

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO