Rusza innowacyjny projekt profilaktyki kardiologicznej - KORDIAN 2020 Sercu na ratunek

Już od 1 marca 2020 r. mieszkańcy województw łódzkiego i mazowieckiego będą mogli ubiegać się o możliwość skorzystania z 24 bezpłatnych porad w zakresie profilaktyki zdrowotnej, diety oraz aktywności fizycznej.
KORDIAN 2020 - logo
KORDIAN 2020 - logo

Lista 40 placówek podstawowej opieki zdrowotnej, w których będzie można się zgłaszać akces do programu, została opublikowana na portalu - www.sercunaratunek.pl. Akcja, z której może skorzystać łącznie do 4 tys. osób, realizowana jest w ramach innowacyjnego programu profilaktyki chorób serca i hipercholesterolemii rodzinnej „KORDIAN 2020 – Sercu na Ratunek”.

Projektem kieruje Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz Fundacją MY Pacjenci.

Kto może skorzystać z Programu?

Największe szanse na zakwalifikowanie się do programu mają osoby z nadciśnieniem tętniczym, podwyższonym poziomem cholesterolu oraz palacze.

Do udziału mogą się zgłaszać pacjenci spełniający poniższe kryteria:

- osoby w wieku aktywności zawodowej, to jest kobiety i mężczyźni, którzy ukończyli 18. rok życia oraz osoby, które nabyły już uprawnienia emerytalne, ale są ciągle aktywne zawodowo;

- osoby z podejrzeniem podwyższonego ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, zwłaszcza z nadciśnieniem tętniczym, podwyższonym poziomem cholesterolu, palące papierosy;

- osoby, które nie leczyły się w ciągu ostatnich 5 lat z powodu chorób serca i nie korzystały z programu profilaktyki chorób układu krążenia Narodowego Funduszu Zdrowia.

Osoby zakwalifikowane do programu KORDIAN 2020 zostaną objęte aktywną profilaktyką, wspierającą i motywującą do zmiany trybu życia na prozdrowotny.

„Pacjentom zostanie zaoferowany indywidualny bon edukacyjny: 360 minut profesjonalnego poradnictwa w zakresie profilaktyki cholesterolowej, diety, edukacji zdrowotnej oraz aktywności fizycznej - podzielone na 15-minutowe +cegiełki+” - wyjaśnia prof. Wojciech Drygas z Narodowego Instytutu Kardiologii, koordynator merytoryczny projektu. Oznacza to w sumie 24 porady do wykorzystania w ciągu 6 miesięcy.

Rekrutacja pacjentów zaczyna się 1 marca 2020 r., natomiast już teraz trwają szkolenia dla zespołów 40 jednostek POZ/medycyny pracy, które zostały zakwalifikowane do projektu na zasadach konkursu. W szkoleniach udział biorą lekarze, pielęgniarki, dietetycy, fizjoterapeuci oraz personel wspomagający. Pełna lista placówek znajduje się na stronie https://sercunaratunek.pl/dla-pacjentow/lista-poz/.

Innowacyjny i skupiony na pacjencie

Pacjenci z wysokim poziomem cholesterolu LDL (powyżej 190mg/dl) zostaną skierowani do poradni w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie. Zostanie u nich przeprowadzony dalszy screening w celu rozpoznania hipercholesterolemii rodzinnej. Pacjentom zapewni się pogłębione badania genetyczne, biochemiczne i obrazowe oraz ewentualne leczenie farmakologiczne nowoczesnymi preparatami.

Innowacyjność programu KORDIAN 2020 polega na tym, że również krewni pacjentów, u których stwierdzono hipercholesterolemię rodzinną, zostaną poddani diagnostyce genetycznej - tzw. sekwencjonowaniu techniką Sangera, dzięki któremu można wyszukać mutacje i zrozumieć mechanizmy ewolucji genów u spokrewnionych ze sobą osób.

Dr hab. Piotr Dobrowolski, kierownik Poradni Lipidowej Narodowego Instytutu Kardiologii wyjaśnia, że hipercholesterolemia rodzinna łączy się z 50-proc. prawdopodobieństwem przekazania choroby potomstwu.

Charakterystyczną cechą tego schorzenia jest znacznie podwyższone stężenie „złego” cholesterolu (LDL) od urodzenia, co wiąże się z przyspieszonym rozwojem miażdżycy i przedwczesnym rozwinięciem pełnoobjawowej choroby wieńcowej.
„U nieleczonych pacjentów występuje 100 razy wyższe ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych w wieku 20-39 lat” - przestrzega dr hab. Piotr Dobrowolski.

„Dzięki takim projektom jak KORDIAN 2020 uczymy lekarzy, jak skutecznie diagnozować pacjentów” - mówi prof. Tomasz Hryniewiecki, dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii, który od stycznia ma status Państwowego Instytutu Badawczego.

Szkolenia dla medycznych profesjonalistów obejmują również skuteczną komunikację z chorym z elementami zwiększenia motywacji do podjęcia profilaktyki. Dotyczą też zasad zdrowego stylu życia na podstawie aktualnych zaleceń klinicznych oraz wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC - European Society of Cardiology) i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK).

Program profilaktyki chorób serca i naczyń oraz hipercholesterolemii rodzinnej „KORDIAN 2020 - Sercu na ratunek” jest realizowany we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym (WUM) oraz Fundacja My Pacjenci.

„Możemy dostarczyć naszą wiedzę i ekspertyzy dotyczące badań genetycznych. Dysponujemy największą wiedzą ekspercką w kraju” - zapewnia prof. Zbigniew Gaciong z WUM. „Dzięki zastosowaniu biorobotów służących do obsługi próbek oraz izolacji DNA minimalizujemy błędy i poprawiamy efektywność pracy” - dodaje reprezentujący WUM dr Grzegorz Placha.

Materiały edukacyjne i promocyjne dla programu KORDIAN 2020 zapewnia Fundacja MY Pacjenci już w 2019 r. Są to ulotki informacyjne dla pacjentów oraz poradniki i materiały wideo (wykłady, prezentacje) dla profesjonalistów ochrony zdrowia.

Fundacja MY Pacjenci jest think tankiem działającym w ochronie zdrowia, specjalizującym się w analizowaniu potrzeb pacjentów i dostarczaniu propozycji rozwiązań systemowych. Ideą przewodnią fundacji jest budowa pacjentocentrycznego systemu ochrony zdrowia.

KORDIAN 2020, przewidziany na lata 2019-2021, jest realizowany w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Jego budżet wynosi 7,6 mln zł. Aktualnie zespoły POZ/medycyny pracy - lekarze, pielęgniarki, dietetycy, fizjoterapeuci i psycholodzy są szkoleni w zakresie czynników ryzyka, diagnostyki i wczesnego wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym hipercholesterolemii rodzinnej.

Szczegółowe informacje na temat programu można znaleźć na stronie www.sercunaratunek.pl.

Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP

 

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO