Prawo.pl: szpitale naszpikowane aparaturą - konieczny inżynier medyczny

Nowoczesna aparatura w szpitalach wymaga nieustannej obecności specjalistów, którzy odpowiadaliby za jej obsługę lub interweniowali w przypadku awarii. Lecznice w krajach europejskich i Stanach Zjednoczonych wprowadzają całodobowe dyżury inżyniera medycznego. Polski resort zdrowia nie planuje na razie powszechnego obowiązku ich zatrudniania.

„W placówkach medycznych mamy coraz bardziej skomplikowane urządzenia, których w przypadku awarii nie ma kto naprawiać – mówi dr Sebastian Sikorski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. - Oczywiście chodzi o awarię podczas operacji, a nie o planowe prace serwisowe”.

Dr Sikorski podkreśla, że w Polsce brakuje regulacji administracyjno-prawnych wprowadzających nową kategorię personelu pracującego w podmiotach leczniczych - inżynierów medycznych nadzorujących wyposażenie i reagujących w sytuacjach awaryjnych. 

Jak podaje portal Prawo.pl, w 2006 roku z inicjatywy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdzony został kierunek kształcenia Inżynieria Biomedyczna, kształcący kadry o kompetencjach umożliwiających współpracę z lekarzami w zakresie eksploatacji, obsługi i konserwacji systemów diagnostycznych oraz terapeutycznych. 

W zaproponowanych przez Ministerstwo Zdrowia regulacjach prawnych uwzględniono stanowiska inżyniera medycznego oraz starszego inżyniera medycznego. Stanowiska te nie uwzględniają jednak profilu absolwenta Inżynierii Biomedycznej, a dodatkowo wymuszają - po zakończonym cyklu pięcioletnich studiów na Akademii Medycznej - ukończenia dwuletnich studiów Inżynierii Medycznej. 

Pełen tekst artykułu: https://www.prawo.pl/zdrowie/obowiazek-zatrudnienia-inzyniera-medycznego-w-polskich-szpitalach,497314.html

Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP
 

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO