Prawo.pl: straż miejska na razie tylko poucza o przestrzeganiu przepisów epidemicznych

Gminy nie są uprawnione do umocowywania swoich straży do nakładania mandatów za nieprzestrzeganie przepisów o zakrywaniu ust i nosa w zamkniętej przestrzeni czy niezachowanie bezpiecznego dystansu – podaje Prawo.pl. Z tego powodu strażnicy ograniczają się do pouczania i ostrzegania przed konsekwencjami niestosowania się do tych zaleceń.

„Samorządy nie mają uprawnienia do umocowywania straży do nakładania mandatów za nieprzestrzeganie przepisów w zakresie zakrywania ust i nosa w zamkniętej przestrzeni publicznej czy zachowania bezpiecznego dystansu” – wyjaśnił Prawu.pl Antoni Fryczek, sekretarz miasta Krakowa.

Jak informuje portal takie uprawnienie, aby mogło być stosowane przez Straż Miejską, musi wynikać z przepisów odpowiednich ustaw i rozporządzeń, a w świetle obowiązującego prawa działania Straży Miejskiej są istotnie w tym zakresie ograniczone - brak jest niekwestionowanych podstaw prawnych do nakładania mandatów za tego rodzaju wykroczenia.

„Obecnie Straż Miejska Krakowa ogranicza się w swoich interwencjach do zwracania uwagi, apelowania i pouczania i nakłaniania mieszańców do respektowania wszystkich wymogów sanitarnych w zakresie walki z pandemią” – podkreślił Antoni Fryczek.

Piotr Szyszka, komendant Straży Miejskiej w Krynicy-Zdroju powiedział Prawu.pl, że strażnicy nie podejmują rygorystycznej kontroli noszenia maseczek, bo obowiązek ten dotyczy głównie miejsc zamkniętych, a straż działa głównie w otwartych miejscach publicznych. „Reagujemy na zgłoszenia o niezachowaniu dystansu lub braku maseczek, strażnicy podejmują wtedy czynności głównie polegające na pouczeniu osób o obowiązku” – zaznaczył. Jak dodał, do tej pory nie nałożyli w mieście mandatów za brak maseczek.

Według Prawo.pl na forum Unii Metropolii Polskich i innych organizacji samorządowych są prowadzone działania mające zmobilizować administrację rządową do szybkiej zmiany przepisów w taki sposób, aby straże gminne mogły skutecznie nakładać w przypadku łamania wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego ogółu mieszkańców.

Pełen tekst artykułu: https://www.prawo.pl/samorzad/gminy-nie-maja-uprawnienia-do-umocowywania-strazy-do-nakladania,502141.html

Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP

 

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO