Prawo.pl: potrzebne doprecyzowanie przepisów dotyczących wydawania kart zgonów podczas pandemii

W czasie pandemii koronawirusa zdarza się, że lekarze podstawowej opieki zdrowotnej odmawiają stwierdzania zgonów, argumentując, że nie zostali powołani przez starostów na koronerów - informuje Prawo.pl. Według portalu do rozwiązania tej kwestii niezbędne są zmiany w prawie, w tym ustalenie limitów wysokości stawek dla lekarzy za wydanie kart zgonu. Jak podaje Prawo.pl., resort zdrowia pracuje nad takimi limitami.

Prawo.pl pisze, że starostowie muszą wiedzieć, na jakich zasadach mają opłacać lekarzy stwierdzających zgony i jaka ma być stawka za te czynności. Według cytowanej przez portal mec. Bernadety Skóbel ze Związku Powiatów Polskich „kwoty, jakich sobie życzą lekarze, wynoszą nawet 700 zł za stwierdzenie zgonu jednego pacjenta".

„W tej chwili pracujemy nad ustaleniem limitu wysokości stawki za wydanie karty zgonu, bo wojewodowie muszą mieć w tej kwestii jasną sytuację” - poinformowała wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, która - jak podaje Prawo.pl - brała udział w pierwszym zdalnym posiedzeniu zespołu roboczego zdrowia, funkcjonującego w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Według Prawo.pl drugą kwestią wymagającą pilnego rozstrzygnięcia jest odpowiedź na pytanie, czy starostowie mogą powoływać lekarzy do stwierdzenia zgonu decyzją administracyjną, która wchodzi w życie z mocą natychmiastowej wykonalności.

Cytowany przez Prawo.pl Andrzej Płonka, prezes Związku Powiatów Polskich powiedział, że „wiceminister Szczurek-Żelazko, przedstawiając wojewodom, a za ich pośrednictwem i lekarzom POZ fragmentarycznie i tendencyjnie istniejący stan prawny, w myśl którego to starostowie zobowiązani są do powołania koronerów, nie wskazała jednocześnie, że jeśli nie ma lekarza leczącego zmarłego w ostatniej chorobie, to zgon winien stwierdzić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej".

Jak podaje Prawo.pl, dyrektor Justyna Mieszalska z Departamentu Zdrowia i Rodziny w resorcie zdrowia zobowiązała się na spotkaniu z samorządowcami sprawdzić możliwe rozwiązania i pilnie przygotować propozycję. Rozwiązania są dwa - wykorzystać możliwości, jakie daje wojewodom tzw. specustawa COVID-owa i wówczas to oni wydawaliby decyzje administracyjne lekarzom. Można też doprecyzować art. 11 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 1959 r., tak by umożliwić starostom jednostronne (decyzją administracyjną) wyznaczanie lekarza, który ma stwierdzić zgon, bez konieczności zawierania z nim umowy. Rozwiązanie to obowiązywałoby tylko w czasie epidemii koronawirusa.

Pełen tekst artykułu: https://www.prawo.pl/samorzad/stwierdzanie-zgonu-w-pandemii-i-problem-czy-starosta-moze,500026.html

Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO