Prawo.pl: potencjalne problemy z odbiorem śmieci w czasie epidemii

W związku z epidemią Covid-19 gminy mogą mieć problemy z odbiorem śmieci – donosi Prawo.pl. W opinii cytowanych przez portal osób nie do końca jasne są zasady postępowania wobec odpadów pochodzących z miejsc kwarantanny czy izolacji.

Najnowsze wytyczne Ministerstwa Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego wyjaśniają, że śmieci wytwarzane w miejscach kwarantanny czy izolacji stanowią odpady komunalne, z którymi należy postępować zachowując szczególne środki ostrożności. To, według Prawa.pl, oznacza, że gminy powinny zapewnić worki w określonym kolorze albo oznaczone symbolem „C” w celu jednoznacznej identyfikacji odpadów z gospodarstw domowych lub od osób przebywających w izolacji i kwarantannie. Odbiór tych worków powinien odbywać się nie rzadziej niż co 7 dni.

Jak podaje Prawo.pl, istotną kwestią staje się jednak rozróżnienie odpadów wytwarzanych przez osoby zdrowe przebywające w kwarantannie od odpadów pochodzących od osób zakażonych wirusem, znajdujących się w izolacji. „Co w przypadku, gdy osoba w kwarantannie zacznie mieć objawy i otrzyma pozytywny wynik testu? Na to pytanie brakuje jednoznacznej odpowiedzi” – stwierdza cytowany przez portal Dariusz Cieślak, wójt gminy Sędziejowice.

Wytyczne Ministerstwa Klimatu i GIS nakładają również na gminy obowiązek zorganizowania bezpośredniego transportu śmieci od osób w izolacji lub kwarantannie do instalacji unieszkodliwiania odpadów komunalnych, ewentualnie wyznaczenia miejsc zbierania odpadów z gospodarstw objętych izolacją. Gminy powinny również zapewnić dezynfekcję pojemników wielokrotnego użytku oraz środków transportu przewożących odpady od osób izolowanych – podaje Prawo.pl.

Portal zauważa, że pojawia się tu problem danych osobowych. Adresy osób przebywających w izolacji i kwarantannie są w dyspozycji wojewodów, policji i ośrodków pomocy społecznej. Dane nie mogą być przekazywane innym podmiotom. Gminom jedynie zaleca się działanie w porozumieniu z tymi podmiotami.

„Skąd firmy wywożące odpady mają wiedzieć, gdzie mieszkają osoby przebywające w kwarantannie bądź izolacji, skoro te informacje posiadają wojewodowie, policja i pomoc społeczna, a nie mogą być przekazywane dalej?” – pyta cytowany przez Prawo.pl Dariusz Cieślak.

Pełen tekst artykułu: https://www.prawo.pl/samorzad/odbior-smieci-w-czasie-koronawirusa-i-problemy-gmin,499405.html

Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO