MRPiPS: dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców przedłużony do 26 kwietnia

W związku z przedłużeniem zamknięcia szkół, żłobków i przedszkoli do 26 kwietnia rodzicom i opiekunom dzieci do 8. roku życia nadal przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy - poinformowało Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

ZUS przypomina, że od 26 marca dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje także ubezpieczonym rodzicom dzieci do 18. roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością.

Przedłużenie obowiązujących ograniczeń, w tym wydłużenie terminu zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków do 26 kwietnia ogłosił premier Mateusz Morawiecki. 

"Jeżeli będzie taka potrzeba, ten czas może zostać wydłużony" – wskazuje minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Obecnie mówimy o terminie 26 kwietnia, wszystko zależy jednak od rozwoju sytuacji. Najważniejsze jest bezpieczeństwo, a temu służy przede wszystkim maksymalne ograniczenie kontaktów z innymi osobami" – podkreśla Maląg.

Minister wyjaśnia jednocześnie, że utrzymany zostaje dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla opiekunów dzieci do lat 8.

"Przedłużenie zasiłku o kolejne kilkanaście dni nie będzie wiązało się z żadnymi dodatkowymi formalnościami. Tak jak wcześniej, wystarczy złożyć oświadczenie, w którym wskażemy, w jakim okresie chcemy pobierać dodatkowy zasiłek opiekuńczy" – tłumaczy minister Marlena Maląg.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, na mocy rozporządzenia Rady Ministrów, zostanie przyznany do 26 kwietnia 2020 r.

Jak uzyskać zasiłek wyjaśnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Ubezpieczony rodzic dziecka, który opiekuje się dzieckiem do lat 8, z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z COVID-19, może otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez kolejny okres do 14 dni.  Z zasiłku mogą skorzystać nie tylko rodzice, których dziecko uczęszczało do żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, ale także rodzice, których dzieckiem opiekowała się „niania”, z którą rodzice zawarli umowę albo dzienny opiekun, jeśli z powodu COVID-19 nie mogą opiekować się dzieckiem.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z COVID-19 przysługuje od 26 marca br. także ubezpieczonym rodzicom dzieci:

- do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,- do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Przepisy przyznają także prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, tj. szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze.

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Oświadczenie można złożyć w dowolnym momencie, ale trzeba je złożyć, bo bez niego ZUS albo płatnik składek nie wypłaci zasiłku.

Zasiłek w dodatkowym wymiarze 14 dni przysługuje łącznie obojgu rodzicom, niezależnie od liczby dzieci, które wymagają opieki. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego, czy urlopu wychowawczego).

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

js/
 

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO