Jest nowelizacja rozporządzenia w sprawie stanu zagrożenia epidemicznego

W Dzienniku Ustawy ukazała się obowiązująca od soboty nowelizacja rozporządzenia w sprawie stanu zagrożenia epidemicznego, które weszło w życie o północy z piątku na sobotę. Publikujemy dokument.

Znowelizowane przepisy dotyczą wyłączeń z obowiązku odbywania 14-dniowej kwarantanny po przekroczeniu granicy RP. Zgodnie ze zmienionym ust. 5, obowiązku tego nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy w ramach wykonywania czynności zawodowych przez załogę statku w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim lub załogę statku powietrznego w rozumieniu przepisów Prawa lotniczego.

Wcześniej regulacje zwalniające z obowiązku kwarantanny mówiły wyłącznie o przekraczaniu granicy RP w ramach wykonywania czynności zawodowych w państwie sąsiadującym przez osobę wykonującą czynności zawodowe w tym państwie, w tym będącą kierowcą obsługującym pojazd samochodowy w transporcie drogowym.

W rozporządzeniu dodano również ust. 6, zgodnie z którym państwowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, w którym ma być odbywana obowiązkowa kwarantanna, lub inny upoważniony przez Głównego Inspektora Sanitarnego państwowy inspektor sanitarny, w uzasadnionych przypadkach może zdecydować o skróceniu lub zwolnieniu z obowiązku jej odbycia.

Nowelizacja rozporządzenia weszła w życie w sobotę, w dniu ogłoszenia.

Czytaj więcej.

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO