EDEN – konkurs na najlepsze miejsce w branży turystyki prozdrowotnej – rozpoczęty

Rozpoczęła się kolejna edycja konkursu EDEN na „Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne”. Do północy 24 maja br. można zgłaszać wszelkie przedsięwzięcia w Polsce, które oferują usługi związane z turystyką medyczną, prozdrowotną, SPA i wellness. W tym roku konkurs jest bowiem skierowany właśnie do tego segmentu turystyki. Zwycięzców poznamy 17 czerwca br.

EDEN (European Destinations of Excellence) to inicjatywa Komisji Europejskiej. Ma na celu stworzenie europejskiej sieci uznanych i rozpoznawalnych obszarów turystycznych Europy. W konkursie bierze udział 28 państw europejskich, m.in. Francja, Niemcy, Czechy i Serbia. W Polsce od 2009 roku realizuje go Polska Organizacja Turystyki we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki.

Organizatorzy polskiej odsłony uważają, że w naszym kraju będzie w czym wybierać. Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk zwrócił uwagę, że Polska może pochwalić się wieloma różnorodnymi uzdrowiskami, coraz więcej hoteli przyciąga swoich gości ofertą SPA, a liczba zagranicznych gości, którzy przyjeżdżają do Polski na leczenie połączone z wypoczynkiem to około 150 tys. osób rocznie. Jego zdaniem ta liczba może wzrosnąć.

„W tym segmencie Polska ma bardzo bogatą ofertę. Możemy się też pochwalić doskonale wyszkoloną kadrą medyczną. W kraju działa ponad 40 uzdrowisk, które są rozmieszczone zarówno w górach, nad morzem, jak i na nizinnych terenach i specjalizują się w leczeniu uzdrowiskowym różnych schorzeń, a olbrzymia liczba hoteli i ośrodków wczasowych posiada szeroką gamę zabiegów SPA i wellness – mówił prezes POT. Jak podkreślił, od lat rozwija się segment turystyki stricte medycznej, zogniskowany w Polsce wokół trzech dziedzin medycyny: kardiologii i kardiochirurgii, medycyny estetycznej, stomatologii.

Cele konkursu to m.in. zwrócenie uwagi na wartości, różnorodność i wspólne cechy europejskich atrakcji turystycznych, zwiększenie rozpoznawalności wschodzących europejskich ośrodków, wymiana dobrych praktyk w Europie, promowanie miejscowości i obszarów oferujących atrakcje w okresach posezonowych oraz kierowanie ruchu turystycznego do mniej znanych miejscowości turystycznych.

„Konkurs odbywa się w Polsce po raz siódmy. To projekt, który promuje turystykę zrównoważoną. Jestem przekonana, że Polska ma w tej kategorii wiele do zaoferowania” – mówiła dyrektor Ewa Pawlak-Lewandowska z Ministerstwa Sportu i Turystyki podczas konferencji prasowej inaugurującej tegoroczną edycję konkursu. Jak zaznaczyła, konkurs promuje przedsięwzięcia charakteryzujące się wysoką jakością usług, dobrą ofertą, wspierające lokalną gospodarkę i charakteryzujące się dbałością o środowisko naturalne oraz dziedzictwo kulturowe.

Prawo zgłaszania kandydatur do konkursu przysługuje regionalnym organizacjom turystycznym, lokalnym organizacjom turystycznym, samorządom terytorialnym, instytucjom i twórcom produktów turystycznych, stowarzyszeniom i fundacjom, przedsiębiorcom prywatnym, a także innym zainteresowanym podmiotom. Można zgłaszać zarówno pojedyncze inicjatywy, np. hotel SPA, jak i grupy takich obiektów oraz całe uzdrowiska czy też szlaki. Zgłoszenie należy przesłać na adres wskazany na stronie www.edenpolska.pl w zakładce „Aplikacja konkursowa”.

Zwycięzcy w konkursie przysługuje prawo posługiwania się tytułem „Najlepszej Europejskiej Destynacji – EDEN”, a także zostaje on włączony do sieci Najlepszych Europejskich Destynacji Turystycznych, która jest promowana przy użyciu różnorodnych narzędzi marketingowych w kraju i Europie. Korzystają także nominaci – nagrodą dodatkową dla laureata oraz nominatów jest włączenie ich do działań promocyjnych POT.

Polska Organizacja Turystyczna zaznacza, że posiadanie tytułu pozwala osiągnąć korzyści finansowe, instytucjonalne oraz polityczne poprzez wzrost przyjazdów turystów krajowych i zagranicznych, a także inwestorów skłonnych zainwestować w to „wyjątkowe miejsce”.

Każdego roku KE, w bliskiej współpracy z krajowymi organami odpowiedzialnymi za turystykę, wybiera temat związany z poszczególnymi aspektami zrównoważonego rozwoju w turystyce. Każde z 28 państw w krajowych konkursach wyłania modelowy ośrodek turystyczny, następnie zgłoszenie zostaje przekazane do Komisji Europejskiej, która dokonuje weryfikacji prawidłowości przeprowadzenia wyboru. Komisja nagradza wszystkich 28 zwycięzców. Tematami poprzednich edycji były m.in. „obszary chronione”, „rewitalizacja miejsc”, „turystyka dostępna”, „gastronomia lokalna”. W tym roku zdecydowano się na „turystykę medyczną i wellness”.

„Turysta-pacjent w Polsce jest otoczony fachową opieką od momentu kwalifikacji do leczenia, po rehabilitację i opiekę pozabiegową (jeśli poddał się również operacji), a jednocześnie zapewnia mu się wypoczynek. Wspieranie turystyki medycznej jest bardzo ważne, ponieważ są to usługi o wysokich marżach i stąd pośrednio jest to istotne wspieranie polskiej gospodarki – podkreślił Robert Andrzejczyk. – Mamy dużą przewagę nad wieloma państwami, jeśli chodzi o uzdrowiska” – dodał prezes POT.

Jego zdaniem wciąż jednak Polska ma wiele nieodkrytych miejsc, które warto promować. Na przykład zagranicznym turystom znane są uzdrowiska z zachodu Polski, ale wciąż niewielu wie, że są warte pobytu uzdrowiska i ośrodki spa czy wellness w Polsce wschodniej. „To region z olbrzymim potencjałem, bogaty nie tylko w zasoby przyrodnicze, ale i kulturowe. Od lat wspieramy polskich przedsiębiorców z segmentu turystyki prozdrowotnej. Stworzyliśmy dla nich specjalne stanowisko na targach turystycznych ITB Berlin i cieszyło się ono bardzo dużym zainteresowaniem” – powiedział. Jeśli chodzi o turystykę stricte medyczną POT współpracuje z wieloma touroperatorami, dla których organizuje wizyty studyjne.

Dotychczasowi zwycięzcy:

2009 - Rzeczpospolita Ptasia w Ujściu Warty; kategoria: „Turystyka i obszary chronione”;

2010 - Dolina i Bagna Biebrzy; kategoria: „Turystyka wodna”;

2011 - Żyrardów; kategoria „Rewitalizacja miejsc i obiektów”;

2013 - Przemyśl (Miasto Turystyczne Twierdza Przemyśl); kategoria: „Turystyka dostępna”;

2015 - Śląskie Smaki; kategoria: „Lokalna gastronomia”;

2017 - Wielokulturowy Nurt Bugu; kategoria: „Turystyka kulturowa”.

Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP

 

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO