Rakotwórcze chemikalia w miejscu pracy na indeksie

Spaliny z silników diesla, zużyty olej silnikowy, a także WWA – to przykłady substancji, które Komisja Europejska dopisze do „czarnej listy” kancerogenów obecnych w miejscach pracy.
Rys. Krzysztof "Rosa" Rosiecki
Rys. Krzysztof "Rosa" Rosiecki

Wbrew pozorom, to wcale nie wypadki, lecz choroby nowotworowe stanowią najczęstszy powód śmierci z przyczyn zawodowych w Unii Europejskiej. Różne rodzaje raka odpowiadają łącznie aż za 52 proc. wszystkich zgonów związanych z wykonywaną pracą, co czyni go największym "cichym zabójcą pracowników" w UE. Za taki stan rzeczy w dużej mierze odpowiadają liczne kancerogenne chemikalia obecne w środowisku pracy.

W celu skuteczniejszej walki z tym problemem Komisja Europejska rozszerzy unijny wykaz niepożądanych substancji (rakotwórczych i mutagennych) występujących w miejscach pracy – o osiem nowych pozycji. Do „czarnej listy” dopisane zostaną m.in.: spaliny z silników diesla, zużyte oleje silnikowe, 4,4-metylenodianilina (MDA), trichloroetylen (TCE), a także wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA).

Na przykład te ostatnie pojawiają się m.in. przy przetwarzaniu węgla, produkcji aluminium, impregnowaniu i konserwowaniu drewna, w branżach paliwowej i energetycznej, ale także przy czyszczeniu i konserwacji kominów. Ekspozycja na WWA nie tylko zwiększa ryzyko powstawania guzów nowotworowych, ale też może spowodować skórną reakcję alergiczną, defekty genetyczne, obniżenie płodności oraz uszkodzenie płodu.

Dodanie wspomnianych wyżej substancji do "czarnej listy" oznacza objęcie ich przepisami unijnej dyrektywy ws. czynników rakotwórczych i mutagennych (Carcinogens and Mutagens Directive). W praktyce oznacza to, że pracodawcy będą musieli stosować różnego rodzaju, określone w dyrektywie, działania ochronne wobec pracowników narażonych na kontakt z wymienionymi substancjami.

- Te zmiany legislacyjne zapewnią lepszą ochronę dla ponad 20 mln pracowników w Europie, zwłaszcza tych zatrudnionych w branży chemicznej, metalowej, motoryzacyjnej, a także zawodowych kierowców, budowlańców i pracowników branży logistyczno-magazynowej – podkreśla Marianne Thyssen, unijny komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników.

Zanim jednak zmiany te wejdą w życie musi jeszcze zatwierdzić je Rada UE oraz Parlament Europejski.

Na koniec warto dodać, że już w niedalekiej przyszłości należy spodziewać się kolejnych aktualizacji wykazu rakotwórczych substancji występujących w miejscach pracy, co ma związek z rozwojem wiedzy naukowej na ten temat. Wiadomo już, że w projekcie kolejnej nowelizacji przepisów znajdzie się wprowadzenie limitów zawartości w powietrzu (wdychanym w miejscach pracy) dla takich substancji jak np. kadm, beryl, kwas arsenowy oraz ich związki nieorganiczne.

Marianne Thyssen liczy na to, że dzięki zmianom w prawie, w ciągu kolejnych 50 lat uda się zapobiec w całej UE ponad 100 tys. śmierci z powodu „zawodowych” nowotworów.

Wiktor Szczepaniak (zdrowie.pap.pl)

Źródła:

Dokumenty i komunikaty ze strony internetowej Komisji Europejskiej

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=URISERV:c11137&from=EN
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6083_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-4_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2662_en.htm

 

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO