ZMP: regres w dynamice dochodów miast

Znaczne ubytki we wpływach z PIT, najmu i dzierżawy, użytkowania wieczystego i komunikacji miejskiej, mniejsze ale dotkliwe - z podatków lokalnych - taki wstępny obraz finansów miejskich samorządów w pierwszym półroczu tego roku rysuje się z opracowania Związku Miast Polskich.

ZMP zbiera dane o dochodach budżetów miast w czerwcu i w pierwszym półroczu 2020 i porównuje je do czerwca i pierwszego półrocza 2018 i 2019 roku. Dane z pierwszych 60 miast wskazują, że skala ubytków jest znaczna.

W czerwcu 2020 r. udziały w PIT były o ponad 8 proc. niższe niż przed rokiem, podczas gdy w czerwcu 2019 wzrosły aż o 19 proc. w porównaniu z czerwcem 2018 roku. W całym pierwszym półroczu 2020 r. odnotowano spadek o prawie 8 proc. w porównaniu z tym samym okresem roku 2019, tymczasem w ubiegłym roku pierwsze półrocze przyniosło wzrost o prawie 12 proc. w stosunku do roku 2018 - wylicza ZMP w dokumencie.

Jeśli chodzi o udziały w CIT to obserwuje się spore wahania w rozliczeniach miesięcznych. Całe I półrocze przyniosło spadek o około 5 proc. w ujęciu rok do roku, podczas gdy przed rokiem w tej samej grupie miast wystąpił wzrost aż o 19 proc. w stosunku do I półrocza 2018 roku.

woj/

Czytaj więcej

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO