Wojciechowski: fundusze naprawcze powinny być w możliwie największej części skierowane na obszary wiejskie

Fundusze naprawcze powinny być w możliwie największej części skierowane na obszary wiejskie m.in. na cel odbudowy przetwórstwa lokalnego – podkreślił w czwartek na debacie z członkami Komitetu Reginów komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski. Chodzi o środki z funduszu odbudowy po koronakryzysie.
Unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski; © European Union / Giedre Daugelaite
Unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski; © European Union / Giedre Daugelaite

"Fundusze naprawcze, bardzo ważne, ogromne fundusze, które Unia Europejska przewiduje, powinny być też w możliwie największej części skierowane na wieś, na obszary wiejskie, m.in. na cel odbudowy przetwórstwa lokalnego, lokalnego przemysłu, który jest odbiorcą produktów rolniczych" – podkreślił Wojciechowski.

Zdaniem komisarza, jeśli rolnicy będą mieli gdzie sprzedać produkty, jeżeli bardziej się zorientujemy na lokalne rynki, będziemy premiować rolników, którzy dostarczają towary do lokalnych przetwórni, a z tych lokalnych przetwórni świeża żywność będzie dostarczana na lokalne rynki, to "możemy osiągnąć wiele dobrego".

"To jest priorytetem KE i wieżę głęboko, że to się przyczyni do rozwoju obszarów wiejskich" – zaznaczył Wojciechowski.

Podczas debaty z samorządowcami dużo uwagi poświęcono digitalizacji na obszarach wiejskich. Wojciechowski deklarował, że to jest jeden z priorytetów unijnej polityki i UE chce osiągnąć tu "bardzo duży postęp". "Nie będzie innowacji w rolnictwie, na obszarach wiejskich, jeżeli tej sprawy nie poprawimy. To jest zawarte w rekomendacjach do państw członkowskich, związanych z ich planami strategicznymi, dotyczącymi rozwoju obszarów wiejskich" – wyjaśnił.

Zwrócił uwagę na potrzebę synergii między różnymi politykami, co również się przewijało w wypowiedziach samorządowców.

Podkreślił, że Wspólna Polityka Rolna nie jest jedyną polityką adresowaną do obszarów wiejskich. "Przypomnę tylko art. 174 Traktatu, który definiuje cele polityki spójności. Tam obszary wiejskie wymienione są na pierwszym miejscu, obok obszarów poprzemysłowych i obok obszarów o niekorzystnych warunkach geograficznych, czy przyrodniczych. Obszary wiejskie powinny być traktowane ze szczególną uwagą, tak mówi Traktat" – mówił komisarz.

Zdaniem Wojciechowskiego w praktyce bywa z tym różnie i możemy zaobserwować tendencję do "pozostawiania wszystkiego" wspólnej polityce rolnej, w związku z tym z WPR czasami są finansowane wydatki, które "właściwe są zaprzeczeniem rolnictwa".

"Jeśli się np. wspiera rolników, którzy przestają być rolnikami i podejmują inną działalność, to oni bardzo często potrzebują wsparcia, ale nie powinno być to wsparcie ze środków rolniczych, tylko właśnie z (Europejskiego) Funduszu Społecznego, ze środków polityki spójności" – ocenił.

Podkreślił, że chce bardzo mocno "podnosić tę kwestię". "Musimy patrzeć na obszary wiejskie, widząc wszystkie możliwe polityki unijne a nie tylko Wspólną Politykę Rolną. Ona sama nie będzie w stanie sprostać tym wszystkim ogromnym wyznawaniom, które mamy na obszarach wiejskich: wykluczenie komunikacyjne, wykluczenie internetowe, ucieczka młodych ludzi ze wsi. (…) Musi być pełna synergia i użycie wszystkich możliwych środków" – ocenił.

Wartość unijnego budżetu UE na lata 2021-2027, w którym zawarte są m.in. środki na Wspólną Politykę Rolną, wyniesie 1,074 bln euro, a funduszu odbudowy - 750 mld euro. Środki z tej drugiej puli mają pomóc w naprawieniu szkód gospodarczych i społecznych, jakie wyrządziła pandemia koronawirusa.

kic/

 

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO