Unijne samorządy: bezpośredni dostęp do funduszy UE na realizację Zielonego Ładu - kluczowy

Bezpośredni dostęp do funduszy UE na realizację Zielonego Ładu i sprawiedliwej transformacji na szczeblu lokalnym - pozostaje głównym priorytetem władz lokalnych i regionalnych UE.
© European Union 2020 - Source : EP
© European Union 2020 - Source : EP

Przy okazji drugiego spotkania grupy roboczej ds. Europejskiego Zielonego Ładu członkowie Europejskiego Komitetu Regionów (KR) wymienili się opiniami na temat licznych dokumentów, które wchodzą w zakres unijnej strategii, mającej na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.

Spotkanie odbyło się po tym, jak Komisja Europejska i KR zobowiązały się w ub. tygodniu do nowej fazy współpracy, która ma doprowadzić do przyspieszenia wdrażania planu neutralności klimatycznej w europejskich regionach i miastach, zwłaszcza w trzech obszarach: efektywności energetycznej budynków, czystego transportu i zazielenienia miast.

Spotkanie grupy roboczej zgromadziło zdalnie sprawozdawców KR-u zajmujących się kluczowymi dokumentami dotyczącymi Zielonego Ładu, wśród nich m.in. prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Jest on autorem opinii nt. Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu, który ma na celu zaangażowanie obywateli i społeczności w działania na rzecz klimatu i środowiska.

Zdaniem Trzaskowskiego bez społeczności lokalnych ambitny cel neutralności klimatycznej nie zostanie osiągnięty, a ich zaangażowanie jest jeszcze bardziej istotne niż przed wybuchem pandemii.

"Wdrażamy 70 proc. całego prawodawstwa UE. Odpowiadamy za jedną trzecią wydatków publicznych i dwie trzecie inwestycji publicznych w UE. Wdrażamy 90 proc. środków adaptacji do klimatu i odpowiadamy za 70 proc. działań łagodzących zmiany klimatu. Jest zatem jasne, że nasza rola i zaangażowanie są kluczowe" – uważa prezydent Warszawy.

W ocenie Trzaskowskiego, w odniesieniu do Zielonego Ładu władze lokalne i regionalne muszą być wyposażone w konkretny zestaw instrumentów, pozwalających wprowadzić rzeczywistą zmianę w terenie, którą ludzie mogą faktycznie zobaczyć. "W przeciwnym razie idea neutralności klimatycznej pozostanie tylko obietnicą" – zaznaczył.

Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, który podsumował najważniejsze punkty swojej opinii ws. wyzwań dla transportu publicznego w miastach i regionach metropolitalnych, podkreślił, że plan odbudowy Europy powinien oznaczać odejście od paliw kopalnych i inwestycje w nowoczesne technologie zeroemisyjne. W tym kontekście wymienił m.in. nowych technologie wodorowe.

"Należy, zwłaszcza w wieloletnich ramach finansowych jak również w planie odbudowy Europy, wprowadzić programy dotacji dla czystych pojazdów i stacji tankowania paliw alternatywnych nie tylko w obszarach miejskich ale też podmiejskich " – podkreślił Struzik. "Musimy zmienić swoją filozofię, zwłaszcza w obszarach wykluczenia komunikacyjnego, że jeżeli będziemy tam uzupełniali nasze możliwości transportowe, to powinniśmy już stawiać na nowoczesne zeroemisyjne pojazdy" - dodał.

Zdaniem Struzika, inwestycje publiczne w infrastrukturę transportową mogą stymulować ożywienie gospodarcze oraz zieloną transformację.

Europejski Zielony Ład jest unijnym planem działania na rzecz neutralności klimatycznej. UE chce to osiągnąć do 2050 r.

kic/

 

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO