Truskolaski: Należy zapewnić funkcjonowanie jednolitego rynku w przypadku kryzysów

Należy zapewnić sprawne funkcjonowanie jednolitego rynku w przypadku przyszłych kryzysów - podkreślił prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, który jest sprawozdawcą opinii Komitetu Regionów nt. barier dla jednolitego rynku europejskiego.
prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski © European Union / Denis Closon
prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski © European Union / Denis Closon

Europejski Komitet Regionów - organ konsultacyjny UE - przyjął opinię Truskolaskiego w tej sprawie; dokument trafi teraz do unijnych instytucji jako stanowisko europejskich samorządów.

"Z zaniepokojeniem zauważam, że aktualny kryzys związany z COVID 19 obciążył jednolity rynek, powodując zakłócenia w swobodnym przepływie osób, towarów i usług, co ma poważny wpływ na MŚP; wpływa też na życie wszystkich obywateli UE, zwłaszcza w regionach przygranicznych" – podkreślił prezydent Białegostoku. "Należy wprowadzić odpowiednie środki w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania jednolitego rynku w przypadku przyszłych kryzysów" - dodał.

Truskolaski zwrócił uwagę, że utworzenie jednolitego rynku europejskiego stymuluje handel i zwiększa atrakcyjność Europy na inwestycje zagraniczne. Zgodził się przy tym w wyliczeniami Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Parlamentu Europejskiego, zgodnie z którymi ukończenie europejskiego jednolitego rynku, a tym samym usunięcie barier, może wygenerować co najmniej 183 miliardy euro rocznie wartości dodanej dla państw członkowskich, co stanowi 1,2 proc. PKB UE.

"Doceniam wysiłki Komisji Europejskiej zmierzające do zidentyfikowania barier dla jednolitego rynku europejskiego" – zaznaczył.

Według Truskolaskiego, który był wcześniej sprawozdawcą opinii dotyczącej małych i średnich przedsiębiorstw, różnice regulacyjne na rynku europejskim są szczególnie ważne właśnie dla MŚP, przedsiębiorstw typu start-up i scale-up.

"MŚP mają ograniczone możliwości administracyjne i ludzkie, aby móc poradzić sobie ze złożoną biurokracją" – zauważył Truskolaski. "Główną barierą we współpracy transgranicznej na jednolitym rynku są czasochłonne formalności, których należy dopełnić w przypadku delegowania pracowników, nawet w przypadku regularnego ich delegowania do sąsiedniego kraju" - dodał.

Dlatego Komitet wezwał Komisję do uproszczenia istniejących procedur.

Jednolity rynek odnosi się do UE jako jednego terytorium bez granic wewnętrznych ani innych przeszkód regulacyjnych w swobodnym przepływie towarów i usług. Funkcjonujący dobrze jednolity rynek stymuluje konkurencję i wymianę handlową, poprawia wydajność produkcji, podnosi jakość i pomaga obniżyć ceny. Pobudza wzrost gospodarczy i ułatwia codzienne życie europejskich przedsiębiorstw i konsumentów. Jednolity rynek europejski dostarcza rocznie 14 bilionów euro produktu krajowego brutto (PKB).

kic/

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO