Struzik: przejście na technologie takie jak wodór trzeba zsynchronizować z postępem w transporcie publicznym

Przejście na nowoczesne technologie trzeba zsynchronizować z postępem w dziedzinie środków transportu publicznego – podkreślił w środę marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik podczas wirtualnej debaty w Komitecie Regionów. Przekonywał, że przyszłością są paliwa alternatywne, takie jak wodór.
Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik © European Union / Vincent Van Doonik
Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik © European Union / Vincent Van Doonik

Struzik jest sprawozdawcą opinii ws. wyzwań dotyczących transportu publicznego w miastach i na obszarach metropolitalnych, nad którą Komitet Regionów rozpoczął w środę zdalne głosowanie. Prezentując dokument, który po przyjęciu przez Komitet trafi do unijnych instytucji jako stanowisko samorządów UE, marszałek zaznaczył, że transport publiczny będzie wyzwaniem na najbliższe lata, zwłaszcza dla największych samorządów.

"Realizacja w praktyce Europejskiego Zielonego Ładu będzie wymagała przejścia na nowoczesne technologie. Mam na myśli paliwa takie jak wodór, który jest zeroemisyjny. Trzeba to zsynchronizować z postępem technologicznym, jeśli chodzi o środki transportu – autobusy, pojazdy szynowe" – zaznaczył Struzik."Oczywiście dzisiaj (pojazdy) elektryczne są najbardziej ekologiczne, ale myślę, że przed nami jest przyszłość w nowych paliwach, paliwach alternatywnych, takich jak wodór" – dodał.

Zdaniem marszałka najważniejsze jest obecnie wdrożenie instrumentów pilnej reakcji na potrzeby wynikające ze społeczno-gospodarczych ograniczeń, spowodowanych pandemią Covid-19 oraz ograniczenie jej skutków.

Zaznaczył, że rozwijające się miasta i metropolie opierają się na dobrze zorganizowanym i sprawnie zarządzanym transporcie publicznym, który jest "układem krążenia organizmu każdego miasta". Natomiast władzom regionów zależy na jego efektywności i integracji wszystkich obszarów życia miast i metropolii z terenami wiejskimi, czemu mają służyć nowoczesne narzędzia planowania, organizacji, zarządzania i finansowania.

"Szczególną rolę odegra tu wsparcie zewnętrzne, szczególnie z Funduszu Spójności UE, a także innych instrumentów finansowania inwestycji transportowych, a szczególnie Fundusz na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji" – zaznaczył Struzik. Dodał, że planowanie musi zostać odpowiednio połączone ze szczeblem europejskim i krajowym, zwłaszcza w świetle Europejskiego Zielonego Ładu oraz Planu odbudowy dla Europy i Krajowych Planów Odbudowy.

W projekcie opinii Komitetu Regionów podkreślono, że zasadniczym zagrożeniem dla zrównoważonego rozwoju miast i regionów jest problem rozpraszania funkcji miejskich w postaci suburbanizacji i eksurbanizacji. Skutkuje to – jak czytamy w dokumencie - nie tylko degradacją przestrzeni, lecz również wzrostem kosztów zewnętrznych osadnictwa i wynikających z niego podróży, ponoszonych przede wszystkim przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zwrócono również uwagę, iż środkami transportu rzeczywiście przyjaznymi dla otoczenia są te, które nie tylko ograniczają emisje, ale oszczędzają przestrzeń, czas i energię. Poza ruchem pieszym i rowerowym są to środki transportu szynowego lub szybka komunikacja autobusowa (ang. Bus Rapid Transit BRT). Dlatego kolej podmiejska, metro, tramwaj lub szybka komunikacja autobusowa powinny stanowić podstawę transportu publicznego, odpowiednio w obszarach metropolitalnych i większych miastach.

Prawie 30 proc. całkowitej emisji CO2 w UE pochodzi z sektora transportu, z czego 72 proc. – z transportu drogowego. W ramach Europejskiego Zielonego Ładu we wrześniu br. Komisja Europejska zaproponowała zwiększenie docelowego poziomu redukcji emisji gazów cieplarnianych, z uwzględnieniem emisji i pochłaniania emisji, do co najmniej 55 proc. do 2030 r. w stosunku do poziomu z 1990 r. Nowy unijny cel redukcji emisji, który ma zastąpić zakładane obecnie 40 proc., będzie jednym z tematów dyskusji przywódców UE na rozpoczynającym się w czwartek unijny szczycie.

kic/

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO