Samorządowcy z UE i Wielkiej Brytanii spotkali się w ramach nowej grupy kontaktowej

Samorządowy ze Zjednoczonego Królestwa po raz pierwszy spotkali się z członkami Europejskiego Komitetu Regionów w ramach grupy kontaktowej.
© European Union 2018 - Source : EP
© European Union 2018 - Source : EP

Celem grupy jest zapewnienie, że kanały komunikacji rozwijane w ciągu blisko 47 lat członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej pozostaną otwarte na szczeblu regionalnym i lokalnym po 2020 r. Od momentu powstania w 1994 r. Europejski Komitet Regionów jest głównym punktem kontaktowym między regionami i miastami ze Zjednoczonego Królestwa a ich odpowiednikami w innych państwach UE. Do kilkunastoosobowej grupy kontaktowej z ramienia KR-u należy prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Zjednoczone Królestwo wystąpiło z UE 31 stycznia 2020 r., a okres przejściowy zakończy się 31 grudnia. W tym momencie wygasną umowy prawne leżące u podstaw stosunków między Zjednoczonym Królestwem a UE i jej 27 państwami członkowskimi, chyba że w ciągu najbliższych sześciu tygodni zostanie zawarte nowe porozumienie.

Przewodniczący Rady Regionalnej Bretanii (Francja), przewodniczący grupy kontaktowej KR-Zjednoczone Królestwo Loig Chesnais-Girard powiedział, że grupa kontaktowa będzie dążyć do nawiązania stosunków między UE a Zjednoczonym Królestwem, które obejmują ścisłą i skuteczną współpracę na szczeblu lokalnym i regionalnym.

"Niezależnie od tego, czy dojdzie do porozumienia, od 1 stycznia 2021 r. nastąpią istotne zmiany, a politycy lokalni i regionalni po obu stronach są zainteresowani ograniczeniem szkód dla ich gospodarek lokalnych i regionalnych" – zaznaczył.

Francuz wezwał rząd Zjednoczonego Królestwa do uznania, że stosunki między UE a Wielką Brytanią – w tym stosunki między jej zdecentralizowanymi administracjami, władzami regionalnymi i lokalnymi – nie mogą być traktowane na równi z innymi stosunkami.

Członkowie KR-u wchodzący w skład grupy kontaktowej KR-Zjednoczone Królestwo mają stały mandat, natomiast przedstawiciele władz lokalnych, parlamentów i zgromadzeń zdecentralizowanych Zjednoczonego Królestwa będą uczestniczyli w posiedzeniach w zależności od tematu dyskusji.

kic/

 

 

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO