Samorządowcy: budżet państwa powinien współfinansować straż gminną

Obostrzenia dotyczące likwidacji straży miejskich czy gminnych i współfinansowanie ich z budżetu państwa – to postulaty Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych.

OPOS pod koniec czerwca przyjął stanowiska, w którym sformułował trzy wnioski, dotyczące zmian w przepisach regulujących funkcjonowanie straży gminnych (miejskich). Jak podkreślają samorządowcy, stan epidemii i związane z tym wyzwania pokazały, że funkcjonowanie straży jest „bezwzględnie nieodzowne”.

„Dramatyczne wydarzenia, które na bieżąco nam towarzyszą, obligują do nowego spojrzenia na rolę i znaczenie zadań wykonywanych przez Straże Gminne/Miejskie” – czytamy w stanowisku.

Samorządowcy domagają się, by straże gminne miały gwarancję swego funkcjonowania z mocy ustawy.

„Straż Gminna/Miejska, jak dotychczas powoływana powinna być na mocy decyzji samorządu, jednakże rozwiązanie jej mogłoby następować tylko w przypadku, gdy przynajmniej 1/3 radnych wnosiłaby pisemny wniosek w tej sprawie, musiałby taki wniosek być zaopiniowany przez komisję rewizyjną i po ewentualnej pozytywnej opinii powinna obowiązywać zasada, iż Straż może być rozwiązana przy poparciu przez 3/5 ustawowego składu rady” – wskazuje OPOS.

W opinii organizacji straż gminna powinna być dofinansowana z budżetu centralnego. „Zasady współfinansowania Straży przez władze samorządowe i budżet centralny powinna określać ustawa” – podkreślono w stanowisku.

Ponadto zdaniem OPOS funkcjonariusze straży gminnych powinni być z mocy ustawy objęci normą „o pracy w warunkach o szczególnym charakterze”.

aba/

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO