Rusza projekt granitowej obwodnicy

Gmina Strzegom udzieli pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu w kwocie 1,5 mln zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz decyzji środowiskowej dla zadania „Granitowa obwodnica – wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów” w obrębie Gminy Strzegom.

Województwo ze swojego budżetu także wyda 1,5 mln zł na to zadanie.  To będzie jedna z najważniejszych inwestycji, jaka będzie realizowana na terenie naszej gminy.

Powstanie obwodnicy Strzegomia od wielu lat stanowi priorytetową inwestycję drogową w gminie Strzegom. - Konieczność  budowy obwodnicy jest niezbędna, żeby odciążyć  Strzegom oraz sąsiadujące miejscowości z intensywnego ruchu samochodowego, w szczególności związanego z transportem granitu z okolicznych kopalń – mówi Zbigniew Suchyta, burmistrz Strzegomia. – Wiem, jak istotna jest ta sprawa dla komfortu życia mieszkańców, dlatego cieszę, że wraz z samorządem województwa dolnośląskiego udało nam się dogadać w tej sprawie. Podziękowania kieruję w kierunku zarządu województwa dolnośląskiego oraz wicemarszałka Tymoteusza Myrdy za wsparcie i decyzję w sprawie tej inwestycji - dodaje burmistrz.  W trakcie wizyty terenowej zarząd województwa przekonał się o słuszności tej sprawy oraz o skali problemów mieszkańców gminy, z której co roku wywożonych jest 4 mln ton kruszyw. Dzięki temu możliwe było przekonanie sejmiku województwa o pilnej potrzebie wykonania projektu i decyzji środowiskowej obwodnicy.

Strzegomianie w tej sprawie niejednokrotnie kierowali pisma oraz zbierali podpisy z poparciem, dla tego zamierzenia inwestycyjnego. Warto wspomnieć, że ponadlokalny charakter inwestycji, obejmujący swoim oddziaływaniem nie tylko gminę Strzegom, ale również sąsiadujące z nią gminę Dobromierz i gminę Mściwojów. Już w 2019 r. wykonano koncepcję przebiegu obwodnicy w trzech wariantach.

Preferowany i najbardziej korzystny jest ten przebiegający w następujący sposób: skrzyżowanie drogi wojewódzkiej w kierunku Stanowice - Olszany i dalej w kierunku Stawisk (pominięte z lewej strony), dalej po ominięciu Stawisk pomiędzy Żelazowem a Kostrzą, następnie pomiędzy kamieniołomem „Zimnik 1” i „Zimnik 2” aż do Siekierzyc. Zaproponowano także różne warianty włączenia istniejących dróg lokalnych do nowo projektowanej obwodnicy.

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO