Prezydent Warszawy ambasadorem Europejskiego Paktu Klimatycznego z ramienia Komitetu Regionów

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski został jednym z pierwszych ambasadorów Europejskiego Paktu Klimatycznego z ramienia Komitetu Regionów. Ambasadorowie będą aktywnie promować różne aspekty Europejskiego Zielonego Ładu.
Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski © European Union / Philippe Buissin / John Thys
Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski © European Union / Philippe Buissin / John Thys

W ub. tygodniu Komisja Europejska ogłosiła Europejski Pakt Klimatyczny, ogólnounijną inicjatywę, która ma zapewnić ludziom z różnych środowisk możliwość zaangażowania się w działania na rzecz klimatu. Jest to platforma partycypacyjna wspierająca Europejski Zielony Ład. Komitet Regionów, reprezentujący w UE samorządy, wystosował do swoich członków apel, aby zostali ambasadorami paktu.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Fransa Timmermans podkreślił podczas spotkania z członkami Komitetu Regionów, że szczepionka, która pomoże nam przezwyciężyć pandemię COVID-19, jest coraz bliżej, ale w przypadku kryzysów: klimatycznego i bioróżnorodności nie ma szczepionki.

"Europejski Pakt Klimatyczny zgromadzi wszystkich, którzy chcą podjąć działania na rzecz naszej planety. Paktem chcemy pomóc wszystkim w Europie w podejmowaniu działań w ich codziennym życiu i dać każdemu możliwość zaangażowania się w zieloną transformację i wzajemnego inspirowania się. Jeśli chodzi o walkę ze zmianami klimatycznymi, każdy może podjąć działanie i każdy może wnieść swój wkład" – powiedział Timmermans.

Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski, który jest sprawozdawcą opinii Komitetu Regionów w sprawie paktu klimatycznego, zaznaczył, że " aby osiągnąć neutralność klimatyczną, miasta muszą być w centrum działań klimatycznych.

"Nie tylko dlatego że miasta są dużymi konsumentami energii i są odpowiedzialne za 70-80 proc. światowych emisji, ale także dlatego, że to na poziomie miasta obywatele angażują się w działania na rzecz klimatu" – podkreślił Trzaskowski. "Czujemy się odpowiedzialni za te emisje i chcemy objąć przewodnictwo w działaniach na rzecz klimatu" – dodał.

Zdaniem samorządowca, pakt klimatyczny to szansa na stworzenie ogólnoeuropejskiego ruchu, który wspiera, zachęca i docenia indywidualne osiągnięcia w dziedzinie klimatu.

"Wraz z ogólnoeuropejskimi projektami, które przyspieszają lokalne działania klimatyczne, potrzebujemy obywateli, aby wkroczyli na ścieżkę do neutralności klimatycznej. Nie możemy zrealizować Zielonego Ładu bez obywateli i szczebla lokalnego" – przekonywał Trzaskowski.

Początkowa faza Europejskiego Paktu Klimatycznego będzie traktować priorytetowo działania dotyczące zielonych obszarów, zielonego transportu, zielonych budynków i umiejętności ekologicznych. Z czasem pakt ma rozszerzyć się na inne obszary, takie jak zrównoważona konsumpcja i produkcja, jakość gleb, zdrowa żywność i zrównoważona dieta, oceany oraz obszary wiejskie i przybrzeżne. Jego zakres będzie ewoluował w oparciu o pomysły i wkład osób i organizacji, które staną się jego częścią.

Europejski Zielony Ład jest unijnym planem działania na rzecz neutralności klimatycznej, którą UE chce osiągnąć do 2050 r.

kic/

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO