Pierwsze w Wielkopolsce mieszkanie dla osób ze spektrum autyzmu jest w Koninie

Konińskie mieszkanie treningowe dla osób ze spektrum autyzmu oficjalnie otwarte! Mieści się ono w budynku podarowanym Miastu Konin przez prywatnych inwestorów: Itę Plutowską-Witaszek oraz Wojciecha Pluta-Plutowskiego. Powstało w ramach projektu „Azymut-Samodzielność” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 Fot. UM Konin
Fot. UM Konin

9 września wstęgę przecięli m.in. uczestnicy projektu, Paulina Stochniałek - Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Piotr Korytkowski - prezydent Konina oraz Witold Nowak - zastępca prezydenta Konina.  

- Wprowadzamy w naszym mieście praktyki stosowane z powodzeniem w Europie Zachodniej i w Skandynawii.  Cieszę się, że Konin jest na mapie prekursorów działań skierowanych do osób ze spektrum autyzmu – powiedział prezydent Piotr Korytkowski.

Do dyspozycji lokatorów, na trzecim piętrze wielorodzinnego budynku przy ul. Erazma Pietrygi 3, są dwa mieszkania o łącznej powierzchni 101,88 m kw. Składają się z trzech osobnych pokojów dla mieszkańców, pokoju dla trenera samodzielności, salonu z aneksem kuchennym stanowiącego część wspólną, dwóch łazienek oraz pomieszczenia gospodarczego. Prowadzi jest Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „Gepetto” z Konina. Jak zaznacza prezes stowarzyszenia Anna Leśna-Szymańska – każde mieszkanie będzie dostosowane do możliwości i potrzeb jego mieszkańców. W ramach pobytu mieszkańcom zapewnione zostanie specjalistyczne wsparcie. Treningi dla osób ze spektrum autyzmu przygotowywane i prowadzone będą przez wyszkoloną kadrę. Mieszkańcy będą zdobywać podstawowe umiejętności przede wszystkim poprzez trening samodzielności, treningi wspierające rozwój osobisty i porozumiewanie, trening umiejętności społecznych oraz trening poznawczy i zawodowy. Programy treningowe przygotowywane będą przez trenerów indywidualnie.

W procesie usamodzielniania się dorosłych dzieci ze spektrum autyzmu, wzmocnieni zostaną także rodzice i opiekunowie. Organizowane będą dla nich szkolenia, wsparcie terapeutyczne, grupy wsparcia i spotkania integracyjne, a dzięki miejscom rotacyjnym w mieszkaniu treningowym, skorzystają z programu wytchnieniowego.

Mieszkanie w zasobach Miasta Konina jest przeznaczone dla pełnoletnich osób ze spektrum autyzmu i aktywnych poza domem, np. pracujących, uczestniczących w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zaangażowanych w wolontariat. Wyposażone zostało przez stowarzyszenie „Gepetto”. Model mieszkania wspomaganego w ramach projektu Azymut – Samodzielność, jest realizowany również w pięciu innych miastach w Polsce, w: Zielonej Górze, Gorzowie Wlkp., Kołobrzegu, Goleniowie oraz Stargardzie Szczecińskim.

W projekcie oferowane będą:
- Turnusy kilkudniowe, weekendowe, tygodniowe dostosowane do potrzeb i możliwości mieszkańca
i rodziny
- Treningi Umiejętności Społecznych dla pełnoletnich osób w spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera
- Komfortowo wyposażone mieszkanie oraz wsparcie specjalistów.

Informacje o projekcie „Azymut -Samodzielność”

Projekt Partnerski realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
– Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Nr WND-POWR.02.08.00-00-0023/17 o nazwie: „Azymut-Samodzielność” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach działania 2.8  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Termin realizacji projektu: 1 kwietnia 2018 r. - 31 marca 2022 r.

Projekt jest realizowany poprzez Lidera - Województwo Zachodniopomorskie oraz Partnerów Projektu:

Województwo Lubuskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

Województwo Wielkopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Celem głównym projektu jest wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom
z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera w 6 gminach:
- w województwie zachodniopomorskim (3 gminy),
- w województwie lubuskim (2 gminy),
- w województwie wielkopolskim (1 gmina), w formie wypracowania standardów funkcjonowania mieszkań wspomaganych, które – zgodnie z zasadą deinstytucjonalizacji – przyczynią się do świadczenia dobrej jakości usług w ich środowisku lokalnym.

Projekt skierowany jest do gminnych jednostek samorządu terytorialnego, które pilotażowo wdrożą na swoim terenie standard/model mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera oraz do otoczenia instytucjonalnego w ww. gminach.

Beneficjentów ostatecznych wsparcia, tj.: osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera, ich bezpośredniego otoczenia – rodziny (rodzice, rodzeństwo), kadry, która po przygotowaniu w ramach modelu, będzie wyspecjalizowana w świadczeniu usług na rzecz ww. grupy.

W ramach projektu zakłada się wypracowanie modelowego rozwiązania/standardu mieszkalnictwa wspomaganego, skierowanego do osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera, uwzględniającego specyficzne potrzeby i możliwości ww. osób, który następnie zostanie pilotażowo wdrożony na terenie gminnych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których występują zdiagnozowane potrzeby w zakresie wsparcia osób z autyzmem i zespołem Aspergera (prezentacja projektu i założeń modelu).

Wartość projektu na 3 partnerów: 10 175 941,60 zł. Dofinansowanie z UE: 8 576 283,58 zł.

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO