Ortyl zaproponował KE czteropunktowy plan wsparcia Białorusi przy udziale samorządów

Marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl zaproponował podczas środowej debaty z komisarzem ds. sąsiedztwa i rozszerzenia czteropunktowy plan wsparcia Białorusi przy udziale samorządów.
Marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl © European Union / Giedre Daugelaite
Marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl © European Union / Giedre Daugelaite

Plan obejmuje wymianę doświadczeń między władzami lokalnymi, programy stażowe dla Białorusinów, powołanie "Uniwersytetu Wschodnioeuropejskiego" oraz rozwijane programów transgranicznych.

Choć debata nt. stosunków UE z krajami sąsiednimi z udziałem unijnego komisarza skupiła się głównie na potencjalnych członkach UE z Bałkanów Zachodnich, Ortyl zwrócił uwagę na sytuację na Białorusi, apelując o wsparcie dla tego kraju.

"Protesty w Mińsku trwają już ponad 100 dni, w społeczeństwie (białoruskim) przelewa się czara goryczy, codziennie są setki bezprawnie zatrzymywanych ludzi. Ważne, że Unia Europejska wspiera te przemiany demokratycznie, nie uznaje wyników sfałszowanych przez Białoruś wyborów" – mówił marszałek.

Dodał, że członkowie Komitetu Regionów zastanawiają się, jak władze samorządowe regionów i miast mogą włączyć się w pomoc, wspierając budowę społeczeństwa obywatelskiego w tym kraju. Zdaniem Ortyla, plan takiego wsparcia powinien przewidzieć minimum cztery działania. Zastrzegł przy tym, że nie chodzi o geopolitykę, która jest domeną państw narodowych.

"Po pierwsze powinniśmy stworzyć program wymiany doświadczeń między władzami lokalnymi, regionalnymi, doświadczeń, jeżeli chodzi o korzystanie z pomocy europejskiej, jeżeli chodzi o kwestię związaną z funkcjonowaniem demokratycznych samorządów" – ocenił.

Według marszałka, należałoby również wyjść z inicjatywą programów stażowych dla pracowników samorządów terytorialnych z Białorusi, dla studentów, ludzi młodych, tak aby przygotować kadry do przemian demokratycznych i do budowy społeczeństwa obywatelskiego. Ortyl przekonywał, że w tym celu Komisja Europejska mogłaby stworzyć specjalny fundusz stażowy.

Marszałek zaapelował ponadto o wsparcie KE dla powołania "Uniwersytetu Wschodnioeuropejskiego" - szkoły administracji publicznej - w jednym w krajów Partnerstwa Wschodniego, co mogłoby odpowiednio przygotowywać kadry "do demokracji".

Ortyl zaapelował również, aby rozwijać i wzmacniać programy transgraniczne. Zwrócił uwagę, że Podkarpacie uczestniczy w programie transgranicznym Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. "Od 16 lat z sukcesami ten program jest wdrażany; 450 projektów na kwotę ponad 400 mln euro - to są takie mierzalne wartości, ale ich efektem jest wiele, wiele wartości niemierzalnych, w tym trwałe więzi społeczne, więzi personalne, one są jednym z cenniejszych elementów wdrażania tych programów" – powiedział.

Komisarz ds. sąsiedztwa i rozszerzenia UE Oliver Várhelyi podkreślił, że Białorusini zasługują na nasze wsparcie. "Będziemy ich dalej wspierać i pogłębiać naszą współpracę" – zadeklarował. "Dlatego też przeznaczaliśmy możliwie największą ilość funduszy bezpośrednio na rzecz obywateli Białorusi. Oczekujemy jasnych decyzji ze strony KE w ciągu najbliższych paru dni dotyczących przesłania 25 mln euro bezpośrednio przeznaczonych na cywilów" – dodał Várhelyi.

Komisarz powiedział, że UE chce by Białoruś stała się państwem demokratycznym. "Tworzymy pozytywny pakiet, który będzie gotowy na +nową Białoruś+" – oznajmił.

Partnerstwo Wschodnie to część europejskiej polityki sąsiedztwa obejmująca wschodnich sąsiadów UE. Partnerstwo ma pogłębiać więzi polityczne i integrację gospodarczą z sześcioma krajami Europy Wschodniej i Zakaukazia: Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią i Ukrainą.

kic/

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO