NFOŚiGW przyznał 15 mln zł na ciepłownię w Kole

Na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania z NFOŚiGW znalazł się projekt budowy ciepłowni geotermalnej w mieście Kole wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o.o. "To milowy krok w historii miasta" - komentuje burmistrz.
Fot. UM Koło
Fot. UM Koło

Otrzymane wsparcie to nieco ponad 15 mln zł netto (całkowity koszt projektu – 37,3 mln zł brutto).

Spółka aplikowała do NFOŚiGW o środki na budowę ciepłowni geotermalnej wraz z drugim odwiertem, uzyskała wynik pozytywny i kwotę dofinansowania w maksymalnej (wnioskowanej) wysokości, stanowiącej ok. 50% kosztów inwestycji (kwoty netto). Pozostałą część kwoty netto na zrealizowanie tego przedsięwzięcia spółka sfinansuje przy wykorzystaniu niskoprocentowej pożyczki z NFOŚiGW oraz ze środków własnych.

– To milowy krok w historii miasta, otwierający drogę do korzystania z odnawialnych źródeł energii, to dziś czyste powietrze, a jutro będziemy sięgać po więcej. Wszyscy liczymy na rozwój w dziedzinie rekreacji i turystyki, co z pewnością będzie dalszym etapem działalności geotermii – powiedział Burmistrz Miasta Koła dr Krzysztof Witkowski.

Włodarz podziękował prezesowi spółki Przemysławowi Stasiakowi za wytrwałość i determinację. Osobiście wspierał szefa MZEC-u w działaniach i, jak przyznał, mógł liczyć na pomoc posła Leszka Galemby. - Wspólne działania doprowadziły nas do sukcesu. Jest to działanie ponad podziałami politycznymi, dla dobra miejscowej społeczności – dodał włodarz. – Widzę, że otwierają się przed nami nowe możliwości, stoimy na drodze do rozwoju miasta i lepszego życia jego mieszkańców.

Szczegóły inwestycji przybliżył prezes Stasiak. - Ciepłownia będzie posiadała dublet geotermalny, tj. otwór produkcyjny i otwór chłonny, moc cieplna w ilości ok. 12 MW będzie przekazywana do istniejącego systemu ciepłowniczego, miasto prawdopodobnie w 70-80% będzie zasilane ciepłem ze źródeł odnawialnych, co z kolei otwiera nam możliwość pozyskiwania kolejnych środków, np. na rozbudowę sieci ciepłowniczej czy też instalacji geotermalnej – mówił prezes.

- Mieszkańcy zyskają najwięcej – przyznał poseł Leszek Galemba. – Znów potwierdza się dobra współpraca rządu i samorządu. Ja również mam nadzieję, że geotermia przełoży się na  powstanie w Kole, w przyszłości, infrastruktury turystycznej.

W przeciągu niespełna dwóch miesięcy spółka  podpisze Umowę z NFOŚiGW, a po otrzymaniu pozwolenia na budowę, przeprowadzeniu procedury przetargowej i wyłonieniu wykonawcy, rozpocznie się najtrudniejszy etap.

- Teraz przed nami najtrudniejszy etap, czyli realizacja inwestycji – zakończył burmistrz.

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO