Komitet Regionów: należy pilnie uruchomić budżet UE i pakiet odbudowy po koronakryzysie

Należy pilnie uruchomić budżet UE i pakiet odbudowy po koronakryzysie – podkreślili zasiadający w Komitecie Regionów unijni samorządowcy. Deklarują, że miasta i regiony są gotowe do podjęcia pracy, aby zapewnić ożywienie gospodarcze.
Zdjecie ilustracyjne, © European Union / Denis Closon
Zdjecie ilustracyjne, © European Union / Denis Closon

Niemiecka prezydencja w Radzie i negocjatorzy Parlamentu Europejskiego osiągnęli porozumienie polityczne w sprawie długoterminowego budżetu UE i pakietu naprawczego COVID-19. Reprezentujący miasta i regiony Komitet Regionów z zadowoleniem przyjął te uzgodnienia, ale podkreślił potrzebę ich pilnego wdrożenia, "aby zaradzić bezprecedensowemu kryzysowi wywołanemu przez pandemię".

Podczas spotkania Komisji ds. Środowiska, Zmian Klimatu i Energii (ENVE) Komitetu Regionów burmistrz Sewilli Juan Espadas odnosząc się do porozumienia, podkreślił, że "jest to wielki dzień dla Europy i europejskiej solidarności".

"Miasta i regiony znajdowały się na pierwszej linii walki z pandemią i są teraz gotowe do podjęcia pracy, aby zapewnić ożywienie, które koncentruje się na ochronie zdrowia ludzi. Pozostaniemy czujni, aby zagwarantować wielopoziomowe podejście i urzeczywistnić cele Europejskiego Zielonego Ładu" – zaznaczył Espadas.

Posiedzenie komisji ENVE rozpoczęła debata odnośnie Zielonego Ładu, poświęcona osiągnięciu celów klimatycznych do 2030 r. i wspieraniu zielonej transformacji na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i zastępca prezydenta Budapesztu Kata Tutto bronili większej roli samorządów lokalnych zarówno w strategii Zielonego Ładu, jak i strategii odbudowy po koronakryzysie. Przedstawiciele stolic Grupy Wyszehradzkiej przypomnieli o konieczności zapewnienia miastom i regionom bezpośredniego dostępu do funduszy unijnych. Samorządowcy wezwali też do bezpośredniego partnerstwa miast z UE w celu lepszego planowania i wdrażania projektów odbudowy, które mają przyspieszać drogę Unii do neutralności klimatycznej. Prezydent Warszawy został ponadto mianowany przedstawicielem KR-u w Radzie Politycznej Porozumienia Burmistrzów UE.

Na posiedzeniu komisji ENVE omówiono również projekt opinii ws. wpływu zmian klimatu na regiony. Jak zaznaczył sprawozdawca opinii, poseł do parlamentu flamandzkiego Andries Gryffroy, aby osiągnąć  neutralność klimatyczną, Zielony Ład musi wspierać podejście oddolne.

"Domagamy się, aby obowiązkowe konsultacje władz lokalnych i regionalnych zostały rozszerzone na wszystkie obszary Zielonego Ładu i żeby samorządy lokalne były w pełni zaangażowane w opracowywanie i wdrażanie krajowych planów naprawy i odporności" – zaznaczył.

Przewodniczący rady fińskiego miasta Espoo Markku Markkula przedstawił kluczowe punkty projektu opinii w sprawie adaptacji do zmian klimatycznych.

"Władze lokalne i regionalne zobowiązały się do stworzenia Europy neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r." – zaznaczył Markkula. "Wzywamy Komisję Europejską do opracowania nowej strategii adaptacyjnej UE z jasnymi celami i wskaźnikami, zgodnymi z zasadami aktywnej pomocniczości i proporcjonalności, zrównoważonego rozwoju, najnowszej wiedzy, badań i innowacji. Zrównoważony rozwój powinien być +nową normą+ na wszystkich szczeblach władzy, wśród społeczności, firm i osób prywatnych" – dodał.

Rady miasta Lipawa na Łotwie Gunars Ansiņs, sprawozdawca opinii nt. strategii UE na rzecz integracji systemu energetycznego powiedział natomiast, że zasada "przede wszystkim efektywność energetyczna" jest najwyższym priorytetem dla przyszłości efektywnie korzystającej z zasobów Europy.

"Nasz system energetyczny powinien opierać się na stale rosnącym udziale energii odnawialnej, elastycznie integrować różne nośniki energii i być dalej dystrybuowany w całej Europie" – powiedział Łotysz.

Jak dodał, różne nośniki energii - elektryczność, gaz i ciepło - powinny mieć możliwość płynnego przepływu między gospodarstwami domowymi, transportem i przemysłem, umożliwiając głębszą dekarbonizację, a tym samym obniżając koszty osiągnięcia celu UE, jakim jest neutralność klimatyczna do 2050 r.

kic/

 

 

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO