Kolejne pieniądze na sprzęt dla szkół; będzie "Aktywna tablica"

W latach 2020-2024 kontynuowany będzie program „Aktywna tablica”. W pierwszym roku będzie dofinansowany zakup laptopów do ewentualnego zdalnego nauczania – do kwoty maksymalnie 14 tys. zł - zakłada projekt rządowej uchwały.

Zadaniem programu będzie zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie TIK w postaci: nowoczesnego sprzętu, pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii, tak, aby wsparcie finansowe było dostosowane do potrzeb i możliwości wszystkich uczniów i nauczycieli, będących beneficjentami programu.

W 2020 r. dystrybucja środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych komputerów przenośnych – laptopów obejmie typy szkół określone w Programie oraz tych uczniów i nauczycieli, którym sprzęt jest konieczny do kształcenia na odległość. W 2020 r. będzie możliwy zakup przez organy prowadzące i dyrektorów szkół tylko jednego rodzaju pomocy dydaktycznych – laptopów.

„Umożliwi to w sytuacji ponownego wystąpienia zagrożenia epidemicznego realizację kształcenia na odległość, a także realizację w kolejnych latach programu z uwzględnieniem wymaganych od szkół funkcjonalności, ponieważ każda szkoła przystępująca do programu powinna być wyposażona w co najmniej jeden laptop przypadający na jeden wnioskowany sprzęt" - wyjaśniono w uzasadnieniu do projektów.

Kwota zaplanowana na 2020 r. umożliwi zakup około 10 tys. laptopów dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży oraz szkół za granicą.

W kolejnych latach możliwe będzie dofinansowanie zakupu tablic interaktywnych, projektorów, głośników oraz interaktywnych monitorów dotykowych o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali. W przypadku szkół ponadpodstawowych będzie to także wsparcie na zakup specjalistycznego oprogramowania lub materiałów edukacyjnych, wykorzystujących TIK, takich jak: wirtualne laboratoria, materiały do nauczania kodowania i robotyki, a w przypadku szkół, w których uczą się uczniowie niepełnosprawni - np. notatników brajlowskich.

aba/

Czytaj więcej

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO