Kanclerz Angela Merkel w Komitecie Regionów o priorytetach prezydencji niemieckiej

Zwalczanie kryzysu wywołanego pandemią, zielona transformacja, cyfryzacja, a także postępy we wspólnej polityce migracyjnej UE – to priorytety prezydencji niemieckiej, o których we wtorek mówiła kanclerz Angela Merkel na debacie w Komitecie Regionów.
Na zdjęciu przewodniczący Komitetu Regionów Apostolos Cicikostas i kanclerz Niemiec Angela Merkel © European Union / Guerdin Solenn
Na zdjęciu przewodniczący Komitetu Regionów Apostolos Cicikostas i kanclerz Niemiec Angela Merkel © European Union / Guerdin Solenn

Angela Merkel we wtorek wzięła udział w debacie zorganizowanej przez Europejski Komitet Regionów, ciało doradcze UE reprezentowane przez samorządowców państw członkowskich. W dyskusji poświęconej sprawowanej przez Niemcy od lipca prezydencji Rady UE kanclerz Niemiec wzięła udział poprzez połączenie wideo.

Wśród priorytetów prezydencji niemieckiej Merkel wymieniła zwalczanie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19, odbudowę gospodarki i związane z tym dążenie do cyfryzacji i zielonej transformacji.

Jednym z najtrudniejszych wyzwań niemiecka polityk określiła problem migracji. „Ważne, żebyśmy poczynili postępy, bo brak takiej polityki jest wielką barierą dla Europy. Dlatego potrzebny jest Pakt ws. Migracji i potrzebne są kompromisy. Każde państwo członkowskie musi wnieść swój wkład na rzecz sprawiedliwego rozwiązania w tej sprawie” – zaznaczyła.

Merkel mówiła też o potrzebie silnych instytucji europejskich, które będą sprawnie współpracować. „Potrzebujemy też państw członkowskich, które będą silne, które tę siłę będą czerpać ze swoich zdecentralizowanych instytucji, z gmin i regionów” – podkreśliła.

Podczas debaty głos zabrali członkowie Komitetu z polskiej delegacji. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz wrócił uwagę, że poza współpracą między krajami i instytucjami unijnymi, potrzebna jest też lepsza współpraca transgraniczna między regionami. „Jestem z regionu zachodniopomorskiego, które graniczy z Niemcami i wiem doskonale, jak istotne są te kontakty transgraniczne. One są też bardzo czasami kruche” – wskazał Geblewicz.

Z kolei marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl apelował o usprawnienie jednolitego rynku wewnętrznego. „Życzyłbym sobie – myślę, że nie tylko ja – aby mała firma transportowa, informatyczna z Bratysławy, Berlina czy z mojego Podkarpacia, z Rzeszowa, mogła wkroczyć na rynki zagraniczne i uzyskać do nich dostęp bez różnego rodzaju administracyjnych dodatkowych obowiązków. Życzyłbym sobie, żeby ten europejski paszport usługowy wrócił teraz w kategoriach prezydencji niemieckiej” – podkreślił Ortyl.

Europejski Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE ze wszystkich 27 państw członkowskich. Został utworzony jako ciało doradcze i opiniodawcze w 1994 r. na mocy Traktatu z Maastricht. Jego misją jest włączanie samorządów i władz regionalnych różnych szczebli w proces decyzyjny UE.

Z Brukseli Agnieszka Ziemska (PAP)

aagzi/

 

 

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO