Europejski Komitet Regionów wyznaczył priorytety na lata 2020–2025

Reprezentujący unijne samorządy Europejski Komitet Regionów przyjął rezolucję nakreślającą trzy priorytety na najbliższe pięć lat. Zaliczono do nich: zbliżenie Europy do jej obywateli i wzmocnienie europejskiej demokracji, budowanie odpornych społeczności regionalnych i lokalnych oraz zapewnienie poszanowania spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej.
Szef Komitetu Regionów Apostolos Cicikostas © European Union / Giedre Daugelaite
Szef Komitetu Regionów Apostolos Cicikostas © European Union / Giedre Daugelaite

Pierwszym wyznaczonym przez Komitet Regionów priorytetem jest "zbliżenie Unii do obywateli" z pomocą władz lokalnych i regionalnych. Zdaniem samorządowców, wszystkie decyzje unijne i krajowe muszą być podejmowane jak najbliżej obywateli, zgodnie z zasadą pomocniczości. Komitet zadeklarował, że będzie nadal dbać o to, by przyszłe przepisy UE zmniejszyły obciążenia administracyjne i koszty wdrażania programów UE dla regionów, miast, miasteczek i wsi.

Drugi priorytet dotyczy wyzwań, przed którymi stoją wsie, miasta i regiony, takich jak zarządzanie pandemią, transformacja ekologiczna, cyfrowa i demograficzna, w tym przepływy migracyjne. "Stawienie czoła tym wyzwaniom jest możliwe tylko wtedy, jeśli wszystkie lokalne społeczności w Europie staną się bardziej odporne" – podkreślono w komunikacie KR.

Trzeci priorytet kładzie nacisk na spójność jako podstawową wartość, która "musi służyć za kompas wszystkim politykom UE". Według samorządowców, kryzys związany z COVID-19 pokazał, że spójność to więcej niż tylko pieniądze: to wartość, która wytycza kierunek zrównoważonego wzrostu gospodarczego, tworzy trwałe miejsca pracy wysokiej jakości i pozwala na skuteczne działania w terenie zgodne z potrzebami obywateli.

Szef Komitetu Regionów Apostolos Cicikostas podkreślił w przesłanym PAP komentarzu, że milion demokratycznie wybranych przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych to zarówno europejskie fundamenty, jak i sieć bezpieczeństwa.

"To właśnie my jesteśmy pierwszym punktem pomocy dla obywateli w najgorszych momentach kryzysów i to my kierujemy potem odbudową. Niedawna pandemia pokazała, że trzeba lepiej współpracować na wszystkich szczeblach sprawowania rządów, tak aby znaleźć rozwiązania, które zabezpieczają i poprawiają życie naszych obywateli "- zaznaczył.

Marszałek województwa podkarpackiego i przewodniczący Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Komitecie Regionów Władysław Ortyl podkreśli, że EKR chce zachować to, co jest dobre, i zmienić to, co wymaga zmiany.

"Zmiana klimatu wymaga bardzo trudnych decyzji, dlatego też – jako członkowie Grupy EKR – będziemy nalegać, by przejściu na bardziej ekologiczną gospodarkę towarzyszyło odpowiednie finansowanie i wystarczająca elastyczność" – zaznaczył marszałek.

"Jest dla nas jasne, że niektóre elementy Europejskiego Zielonego Ładu wymagają przeglądu i poprawy. Brak działań wiązałby się z istotnymi kosztami przemysłowymi i społecznymi dla naszych lokalnych społeczności" – dodał Ortyl.

Z kolei członkini rady miasta Oulu i wiceprzewodnicząca Zielonych w Komitecie Regionów Satu Haapanen wyraziła nadzieję, że rezolucja stanowi odzwierciedlenie uznania przez wszystkie grupy polityczne potrzeby szybkich, kompleksowych i wspólnych działań, aby zapobiec katastrofie klimatycznej.

"Doświadczenie pokazuje, że im bardziej społeczności podążają ścieżką zielonego rozwoju, tym szybciej dostrzegają korzyści gospodarcze i społeczne, dlatego nalegamy, by wszyscy przywódcy lokalni skorzystali z możliwości, jakie oferuje Europejski Zielony Ład, oraz by miasta i regiony miały bezpośredni dostęp do funduszy UE" – zaznaczyła.

W związku z rezolucją na kolejnej sesji plenarnej KR-u w październiku przewodniczący Komitetu Regionów przedstawi pierwszy doroczny barometr lokalny i regionalny – ocenę kwestii szczególnie ważnych dla regionów i gmin w UE. Pierwszy barometr będzie dotyczył stanu lokalnej demokracji i reakcji na pandemię COVID-19.

kic/

 

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO