Całbecki: zarządzanie zasobami wodnymi ma kluczowe znaczenie dla adaptacji do zmian klimatu

Zarządzanie zasobami wodnymi ma kluczowe znaczenie dla adaptacji do zmian klimatu – podkreślił w piątek podczas zdalnego posiedzenia intergrupy Parlamentu Europejskiego ds. zmian klimatu marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.
Marszałek kujawsko-pomorski Piotr Całbecki, fot. PAP/Tytus Żmijewski
Marszałek kujawsko-pomorski Piotr Całbecki, fot. PAP/Tytus Żmijewski

 

Marszałek, który jest sprawozdawcą opinii Komitetu Regionów w sprawie ramowej dyrektywy wodnej i dyrektywy powodziowej, w swoim wystąpieniu skupił się na roli wody w nowej strategii UE w zakresie adaptacji do zmian klimatu.

Jak podkreślił Całbecki, dramatyczne skutki zmian klimatu obserwujemy wszędzie, także w Polsce. "Widzę to wyraźnie w moim regionie, dotkniętym suszą, huraganowymi wiatrami i ciężkimi, intensywnymi burzami powodującymi powodzie. Zimy w Polsce nie są już mroźne, a lata upalne jak nigdy dotąd. Zagrożone są lasy, rolnictwo i bioróżnorodność, tak kluczowe dla klimatu "- zaznaczył.

Marszałek zwrócił uwagę, że to władze lokalne i regionalne zapewniają obywatelom czystą wodę i warunki sanitarne. "Planowanie przestrzenne, infrastruktura, rolnictwo, transport, mieszkalnictwo, gospodarka wodna, ochrona przeciwpowodziowa i wreszcie adaptacja do zmian klimatycznych są w naszych rękach" – zauważył.

Według marszałka, aby lepiej i szybciej reagować na katastrofy spowodowane zmianami klimatu 40 proc. europejskich miast stworzyło swoje plany adaptacyjne. Jak zaznaczył, obszary miejskie, na których żyje trzy czwarte ludności, stoją przed wyzwaniami wymagającymi dostosowanych rozwiązań i wsparcia ze strony UE i państw członkowskich.

"Chcemy odgrywać znaczącą rolę na europejskiej drodze do neutralności klimatycznej" – podkreślił Całbecki. "Zmiany klimatyczne nie czekają. Zarządzanie zasobami wodnymi ma kluczowe znaczenie dla adaptacji do zmian klimatu. Aby zrobić to właściwie, potrzebujemy również koordynacji między krajami, ponieważ woda nie zna granic. Potrzebujemy wspólnej długoterminowej wizji, wspólnych celów i planów awaryjnych, aby wspólnie radzić sobie z katastrofami" – dodał.

Zdaniem marszałka, poprzez silny system zarządzania i wspólne budowanie strategii adaptacyjnych na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym, europejskim, a wreszcie ONZ, możemy opracować skuteczną politykę klimatyczną i wodną, dostosowaną do każdego terytorium i najlepiej odpowiadającą na wyzwania, przed którymi stoimy.

"Potrzebujemy mniej myślenia silosowego na temat wody i większej spójności prawodawstwa UE, jeśli chodzi o zmianę klimatu, gospodarkę o obiegu zamkniętym i pojawiające się zanieczyszczenia" – ocenił.

Według Całbeckiego, musimy skupić się na wdrożeniu ramowej dyrektywy wodnej, zapewniając, że gospodarka wodna odporna na zmiany klimatu zostanie uwzględniona w innych politykach oraz że nowa strategia dostosowawcza UE będzie odważna i ambitna.

"Potrzebujemy odpowiedniego finansowania" – zaznaczył. "Szczebel lokalny i regionalny potrzebuje bezpośredniego dostępu do funduszy zielonej odbudowy i 37 proc. puli przeznaczonej na inwestycje w neutralność klimatyczną. Potrzebujemy więcej danych, badań i rozwiązań cyfrowych dostępnych dla wszystkich, nowych technologii i wymiany praktyk. Potrzebujemy odpornych systemów i holistycznego podejścia do planowania dotyczącego wody i ścieków; inteligentnych systemów ostrzegania o ekstremalnych opadach deszczu i lepszej gotowości na powodzie" – wymienił marszałek.

Jego zdaniem ważna jest też współpraca z naukowcami oraz podnoszenie świadomość społecznej.

"Mamy wielką szansę, aby przejść na gospodarkę o obiegu zamkniętym, która szanuje środowisko, zużywając wodę i inne ważne zasoby w zrównoważony sposób. Plan działania na rzecz zerowego zanieczyszczenia jest kluczowym punktem tej zmiany" – podkreślił.

Jak zauważył Całbecki, zrównoważony rozwój gospodarki wodnej nie jest możliwy bez odpowiedzialnego, integracyjnego procesu decyzyjnego, który zapewnia, że czysta woda jest dostępna dla wszystkich. "Obecnie 10 milionów ludzi w Europie nadal nie ma dostępu do bezpiecznych usług sanitarnych" – wskazał marszałek.

"Europejski Zielony Ład otwiera nam nowe możliwości i zapewnia spójną wizję opartą na solidnych ramach interdyscyplinarnych. Wykorzystajmy tę wizję, aby przekształcić nasze społeczeństwa i uczynić Europę najlepszym miejscem do życia" – zaapelował.

kic/

 

 

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO