Baza dla funduszu sołeckiego w górę. Kbk w 2021 r. wzrośnie do 4859,66 zł

Średnia kwota bazowa w kraju (Kbk) na 2021 rok wyniesie 4.859,66 zł na mieszkańca, a więc o 479,32 zł więcej niż rok wcześniej - poinformowało Ministerstwo Finansów. Wskaźnik ma znaczenie przy refundacji wydatków gmin związanych z funduszem sołeckim.

Kbk ma znaczenie przy ustalaniu kwoty refundacji wydatków na fundusz sołecki. Gminy, w których średnia kwota bazowa jednostki jest niższa od krajowej mogą liczyć na zwrot 40 proc. wydatków. Samorządy, w których lokalna kwota bazowa jest wyższa otrzymają refundację w wysokości 30 lub 20 proc.

Od lat jednak kwoty zwrotów są niższe i resort finansów musi stosować tzw. mechanizm korygujący. Wynika to z przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków.

W 2020 r. w budżecie państwa zaplanowano na ten cel kwotę 142 mln zł. Na rok 2021 z rezerwy celowej na budżety sołeckie przewidziano 145,5 mln zł.

Fundusz sołecki jest realizowany od 2009 r. Do 2013 średnio ok. 55 proc. gmin w których są sołectwa tworzyło funduszu sołecki. Od 2014 r. liczba gmin, która realizuje fundusz sołecki rośnie. W 2019 r. na realizację zadań w takiej formule zdecydowały się 1953 gminy.

mp/

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO