TK klatki piersiowej skutecznym badaniem przesiewowym w kierunku raka płuca

Podczas World Conference on Lung Cancer w Toronto (23-26 września 2018) zaprezentowano wyniki najnowszych badań, które wykazują, że wykonywanie tomografii komputerowej klatki piersiowej u wieloletnich palaczy pozwala wcześniej wykryć raka płuca i dzięki temu skuteczniej leczyć tę chorobę.

W badaniu, którego wyniki przedstawił prof. Harry de Konig z Rotterdamu wzięło udział prawie 16 tysięcy osób w wieku 50-74 lat palących więcej niż 10 papierosów dziennie przez 30 lat lub więcej niż 15 papierosów dziennie przez ponad 25 lat. Ponad połowa badanych była bieżącymi palaczami. 7900 osób miało wykonaną tomografię komputerową klatki piersiowej wyjściowo, po roku, 2 latach, a następnie po 2,5 latach; pozostałe osoby stanowiły grupę kontrolną.

Wśród nowotworów rozpoznanych w tomografii komputerowej aż 69 proc. stanowiły raki w I stadium zaawansowania, w którym możliwe jest radykalne leczenie chirurgiczne.

Po 10 latach obserwacji wykazano, że tomografia komputerowa klatki piersiowej wykonywana jako badanie przesiewowe zmniejsza ryzyko zgonu z powodu raka płuca u mężczyzn o 26 proc., a u kobiet o 39 proc.

- Wyniki badania europejskiego NELSON są zgodne z opublikowanymi już wynikami badania amerykańskiego NSLT, które wykazało redukcję ryzyka zgonu o 20 proc. w grupie palaczy poddanych badaniom przesiewowym z zastosowaniem niskodawkowej tomografii komputerowej. Wyniki prezentowanego są nawet lepsze, szczególnie wobec populacji żeńskiej. Na końcowe wnioski musimy poczekać do publikacji pełnotekstowej, która się jeszcze nie ukazała. W chwili obecnej wiemy już, że zastosowanie niskodawkowej tomografii komputerowej z użyciem odpowiednich algorytmów oceny zmian w miąższu płuca znacznie zwiększa wykrywalność raka płuca - komentuje polski specjalista leczenia raka płuc prof. Dariusz Kowalski z Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej w Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Jest to kolejne po amerykańskim National Lung Screening Trial, duże badanie wykazujące skuteczność tomografii komputerowej jako metody wczesnego wykrywania raka płuca. Zdaniem specjalistów to punkt zwrotny w leczeniu raka płuc. Europejskie Towarzystwo Chorób Płuc (ang. European Respiratory Society, ERS) zachęca kraje europejskie do jak najszybszego wprowadzenia programów badań przesiewowych w kierunku raka płuc dla osób będących w grupie wysokiego ryzyka.

(PAP)

Monika Wysocka

źródło: Lancet Oncol., 2017; 18: e754–766

https://www.mp.pl/onkologia/nowotwory/rak-pluca/177432,badania-przesiewowe-w-kierunku-raka-pluca-w-europie-stanowisko-ue.html

Kampania realizowana w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, zadanie Promocja zdrowia i profilaktyka nowotworów, finansowana ze środków Ministra Zdrowia.

www.gov.pl/zdrowie

www.planujedlugiezycie.pl

 

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO