Zrównoważony rozwój państw tematem Prasowej Akademii Pieniądza

Zrównoważony rozwój, fikcja czy cel do osiągnięcia – to temat kolejnego wykładu Prasowej Akademii Pieniądza.

Czy osiągnięcie zrównoważonego rozwoju przez państwa jest realne? Jakie warunki musi spełnić gospodarka, aby osiągnąć równowagę? – o tym wszystkim można dowiedzieć się z wykładu przygotowanego przez dr Leszka Mosiejko z SGH.

Autor wskazuje w nim, że koncepcja zrównoważonego rozwoju sprowadza się do próby osiągnięcia kompromisu pomiędzy rozwojem gospodarczym, społecznym oraz ekologią, co umożliwi wywołanie efektu synergii, której beneficjentami będzie w ostatecznym rozrachunku człowiek.

„Istotą takiego rozwoju jest podjęcie takich działań przez człowieka, aby współcześnie wykorzystywane ograniczone zasoby naturalne służyły całej ludzkości obecnie, jak również przyszłym pokoleniom” – czytamy w wykładzie. 

Niestety, jak wskazuje dr Mosiejko, główną osią sporu jest domaganie się środowisk proekologicznych poszanowania surowców, ochrony jakości wody, powietrza i gleby przy jednoczesnym dążeniu ludzkości do działań związanych z eksploatacją zasobów naturalnych w postaci zapewnienia rentowności przedsiębiorstw, kreowania podaży, wolnej konkurencji dla obniżenia cen i lepszej jakości dóbr i usług dla zadowolenia konsumentów. 

Dostęp do tego szkolenia oraz pozostałych materiałów przygotowanych w ramach II edycji Prasowej Akademii Pieniądza jest możliwy po bezpłatnej rejestracji na platformie e-learningowej pod adresem www.pap21.pl.

Uczestnicy, którzy zaliczą online wszystkie 10 testów sprawdzających online otrzymają certyfikat wydany przez PAP i NBP.

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO