Uczestnicy dobrze oceniają II edycję Prasowej Akademii Pieniądza

Wykłady interesujące, na poziomie i godne polecenia, a testy sprawdzające - ani za trudne, ani za łatwe. Tak uczestnicy Prasowej Akademii Pieniądza oceniają projekt w ankiecie kończącej.

Większość respondentów pozytywnie recenzuje II edycję Prasowej Akademii Pieniądza. Ocenę „zdecydowanie dobrą” wystawiło 53,95 proc. ankietowanych, a 46,15 proc. - „raczej dobrą”.
 
Średnio 2/3 badanych oceniło, że poszczególne wykłady szkoleniowe poszerzyły ich wiedzę na temat ekonomii oraz zasad przygotowywania artykułów poświęconych zagadnieniom gospodarczym.
 
Dobre oceny zebrały też takie działania projektowe jak clipy edukacyjne i praktyczne warsztaty, które odbywały się w sześciu miastach w całej Polsce. Aż 54 proc. wskazało, że były bardzo interesujące. Zdaniem 61 proc. ankietowanych były zrozumiałe i zrealizowane przystępnym językiem oraz zawierały przydatne informacje i rady (42 proc.).    

Dla chętnych, którzy chcieli uzyskać certyfikaty uczestnictwa w Prasowej Akademii Pieniądza, wykłady kończyły się testami. 80 proc. respondentów oceniło, że poziom sprawdzianów był „akurat”, dla 4 proc. były „raczej za trudne”. Również 4 proc. wskazało, że były zdecydowanie za trudne.
 
W ankiecie podsumowującej II edycję Prasowej Akademii Pieniądza wzięło udział 26 uczestników, z czego praktycznie 100 proc. to dziennikarze i redaktorzy. 

Prasowa Akademia Pieniądza to szkolenie dla dziennikarzy zainteresowanych tematyką ekonomiczną. Celem projektu realizowanego przez PAP we współpracy z NBP jest poszerzenie i uaktualnienie wiedzy ekonomicznej i podniesienie umiejętności warsztatowych w zakresie dziennikarstwa gospodarczego. Projekt oprócz części warsztatowej składa się z 10 szkoleń w formule e-learningowej dostępnych bezpłatnie po zarejestrowaniu na stronie www.pap21.pl.


mp/

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO