Prosto i zwięźle o podatkach tylko na Prasowej Akademii Pieniądza

Czym są podatki? Jakie są źródła dochodów podatkowych? Kto w istocie podatki płaci? Co to znaczy, że podatki mają progresywny albo regresywny charakter? Jakie są skutki opodatkowania dla sektora przedsiębiorstw i gospodarstw domowych?

Odpowiedzi na wszystkie te pytania można uzyskać zapisując się na bezpłatne szkolenie „Prasowa Akademia Pieniądza, II edycja”. Jeden z wykładów w całości poświęcono podatkom w gospodarce. 

Jego autor, dr Piotr Maszczyk stara się m.in. wyjaśnić dlaczego podatki stały się tak nieodłączną częścią naszego życia oraz czy współczesny świat można wyobrazić sobie bez podatków. 

Ekspert wylicza cztery motywy nakładania podatków. Po pierwsze, są one niezbędne, aby sfinansować realizowane przez państwo wydatki na zakup dóbr i usług publicznych. Takim dobrem jest na przykład obrona narodowa lub latarnia morska. 

Po drugie i trzecie, podatki są wykorzystywane w celu urzeczywistniania ideałów równości społecznej. Jeśli większość społeczeństwa opowiada się za taką ingerencją państwa, podatki są narzędziem zmniejszającym lub zwiększającym dochody wybranych podmiotów i grup społecznych. Przykładowo podatki pozwalają finansować stypendia dla studentów czy zasiłki dla bezrobotnych. Czwartym motywem nakładania podatków jest chęć ograniczenia negatywnych skutków konsumpcji niektórych dóbr i usług. 

Z wykładu można się też dowiedzieć, że przez niektórych ekonomistów podatki są traktowane również jako obowiązkowe składki ubezpieczeniowe i cła, jednak zgodnie z obowiązującą w polskim prawie definicją, nie mogą być one uważane za ten rodzaj danin publicznych. Zawierają bowiem w sobie z jednej strony element świadczenia wzajemnego (np. płacąc składkę ZUS nabywamy prawo do emerytury), jak również element ekwiwalentności (opłacenie cła jest warunkiem uzyskania pozwolenia na wwóz lub wywóz towarów). 

Druga edycja Prasowej Akademii Pieniądza to szkolenie dla dziennikarzy zainteresowanych tematyką ekonomiczną. Celem projektu realizowanego przez PAP we współpracy z NBP jest poszerzenie i uaktualnienie wiedzy ekonomicznej i podniesienie umiejętności warsztatowych w zakresie dziennikarstwa gospodarczego. Projekt oprócz części warsztatowej składa się ze szkoleń w formule e-learningowej dostępnych po zarejestrowaniu na stronie www.pap21.pl. 

W zakończonej jesienią 2018 r. części warsztatowej (szkolenia zorganizowane w sześciu miastach: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, Poznaniu i Lublinie) wzięło udział kilkudziesięciu dziennikarzy reprezentujących media lokalne i regionalne oraz blogerów.

Uczestnicy mają jeszcze do zaliczenia wykłady i testy online. Docelowo na platformie e-learningowej pap21.pl zostanie udostępnionych 10 szkoleń wraz ze sprawdzianami. W tej chwili dostępnych jest sześć wykładów i testów:
1. "Ekonomia w pigułce - wprowadzenie nie tylko dla początkujących"
2. "Państwo, a gospodarka"
3. "Warsztat dziennikarza ekonomicznego"
4. "Demografia, jako wyzwanie dla Polski i świata" 
5. "Podatki w gospodarce"
6. Czego nas uczą ekonomiczni nobliści?

Kolejne materiały będą sukcesywnie publikowane na e-platformie w terminie do końca marca 2019 r. 

Zgodnie z regulaminem szkolenia uczestnicy, którzy wzięli udział w praktycznym warsztacie i zaliczą online wszystkie 10 testów sprawdzających online otrzymają certyfikat złoty wydany przez PAP i NBP.
 

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO