Prasowa Akademia Pieniądza o dorobku ekonomicznych noblistów

Czego nas uczą ekonomiczni nobliści? Czy ich teorie są aktualne do dziś? Kim był Alfred Nobel? – tego wszystkiego można dowiedzieć się rejestrując się na bezpłatne szkolenie „Prasowa Akademia Pieniądza, II edycja".

Prasowa Akademia Pieniądza to szkolenie dla dziennikarzy zainteresowanych tematyką ekonomiczną. Celem projektu realizowanego przez PAP we współpracy z NBP jest poszerzenie i uaktualnienie wiedzy ekonomicznej i podniesienie umiejętności warsztatowych w zakresie dziennikarstwa gospodarczego. Projekt oprócz części warsztatowej składa się z 10 szkoleń w formule e-learningowej dostępnych po zarejestrowaniu na stronie www.pap21.pl.

W jednym z tematów dr Leszek Mosiejko z SGH stara się wyjaśnić czego dziś mogą nas nauczyć ekonomiczni nobliści. W materiale zaprezentował m.in. syntetyczną analizę dorobku naukowego laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w aspekcie jego aplikacyjnych wartości w otaczającej nas rzeczywistości gospodarczej. 

W części pierwszej części wykładu zaprezentowana została sylwetka Alfreda Nobla i jego droga do uznanego wynalazcy i filantropa. Część druga poświęcona została opisowi zasad przyznawania nominacji i nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych. W kolejnych częściach, trzeciej i czwartej, dokonana została odpowiednio klasyfikacja dorobku laureatów Nagrody Nobla w latach 1969-2000 oraz dorobek naukowy z tego okresu na przykładzie F. Modigliani’ego i J. Meade’a. Część piąta zawiera klasyfikację laureatów omawianej nagrody w XXI wieku, w latach 2001-2018 wraz z przytoczonymi przykładami E. Phelps’a i O. Wiliamson’a w części szóstej. Ostatnia część szkolenia pokazuje wybrane aplikacyjne wartości dorobku ekonomicznych noblistów.

Temat dotyczący ekonomicznych noblistów jest jednym z dziesięciu materiałów szkoleniowych II edycji Prasowej Akademii Pieniądza, projektu realizowanego przez PAP we współpracy z NBP.

Dostęp do nich jest bezpłatny. Wystarczy się zarejestrować na platformie e-learningowej dostępnej pod adresem www.pap21.pl
 
Aktualnie na platformie e-learningowej pap21.pl dostępnych jest 6 szkoleń z testami sprawdzającymi. Docelowo zostanie opublikowanych 10 szkoleń. 

Uczestnicy, którzy zaliczą online wszystkie 10 testów sprawdzających online otrzymają certyfikat wydany przez PAP i NBP.

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO