Praca dyplomowa Prasowej Akademii Pieniądza: Pieniądze z III filaru nie tylko na emeryturę

Od początku roku przez Polskę przetacza się fala konferencji, artykułów prasowych i reklam telewizyjnych, które mają na celu uświadomienie Polakom konieczności samodzielnego budowania kapitału na ich przyszłą emeryturę. Jako narzędzia wspomagające oszczędzanie wymienia się istniejące programy IKE i IKZE oraz przede wszystkim PPK, który wystartuje już niebawem. Badania ankietowe jednakże wskazują na prawie powszechną awersję Polaków do oszczędzania na emeryturę. Należy zatem podkreślać fakt, że kapitał, który gromadzimy w ramach III filaru z myślą o przyszłej emeryturze, możemy również wykorzystać w alternatywny sposób.

Oszczędności podatkowe

W ramach IKE możemy zbudować swój własny program systematycznego oszczędzania. Korzystać przy tym będziemy ze wspomagania podatkowego, gdyż zarówno odsetki od lokat lub obligacji, jak i dywidendy nie są obciążane zryczałtowanym 19% podatkiem, więc wpływają w całości na rachunek inwestora. Również podatek od dochodów kapitałowych, potocznie zwany podatkiem Belki, nie jest pobierany od zysków osiągniętych w ramach kont IKE. Dzięki tym oszczędnościom podatkowym inwestor ma do swojej dyspozycji większy pracujący kapitał. 

W przypadku programu IKZE w bieżącym roku podatkowym można wpłacić maksymalnie 5718zł i skorzystać z odliczenia wpłaconej kwoty od  podstawy opodatkowania dochodów osobistych za rok 2019. Dla osób płacących podatki według 19% skali podatkowej może to oznaczać wpływ z urzędu skarbowego w kwocie 1086,42zł, a dla rozliczających się w drugim progu podatkowym, to potencjalny zwrot aż 1829,76zł. Przy wspólnym rozliczeniu podatkowym wspomniany profit jest podwójny. Dodatkowo w ramach IKZE podatek od dochodów kapitałowych nie jest pobierany, zatem korzyści podatkowe tego rozwiązania inwestycyjnego są ewidentne.

Zabezpieczenie siebie i Rodziny w ramach IKE i IKZE

Program IKE umożliwia wycofanie w dowolnym momencie całości lub części zgromadzonego kapitału. IKZE natomiast dają możliwość zlikwidowania konta i zwrotu zgromadzonych środków jedynie w całości. Pieniądze z obu programów mogą zatem zostać wykorzystane na zabezpieczenie wydatków jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Poza tym zarówno środki w IKE jak i w IKZE mogą służyć zabezpieczeniu najbliższych, bowiem posiadacz kont może wskazać dowolnego uposażonego lub uposażonych, którym chce przekazać zgromadzone oszczędności bez postepowania spadkowego. W przypadku niewskazania zgromadzone oszczędności wejdą w skład masy spadkowej. Zatem oba programy mogą być elementem zabezpieczenia wydatków oraz sukcesji majątku.

Środki z PPK na mieszkanie i ochronę zdrowia Rodziny

Zgodnie z zapisami ustawy o PPK oszczędności zebrane na rachunkach PPK będą stanowiły prywatny i dziedziczony kapitał finansowy. Uczestnictwo w systemie PPK będzie dobrowolne. Przepisy umożliwiają w dowolnym momencie rezygnację z przekazywania wpłat do PPK i wypłatę zgromadzonego kapitału. Natomiast w trakcie gromadzenia środków uczestnik PPK będzie miał także możliwość wypłaty środków w celu pokrycia wkładu własnego w związku z zaciągnięciem kredytu na zakup mieszkania lub budowę domu, o ile nie ukończył 45 lat (do 100 % środków, z obowiązkiem zwrotu) oraz wypłaty środków w sytuacji poważnej choroby uczestnika PPK, jego małżonka lub dziecka (do 25% środków, bez obowiązku zwrotu).

Programy emerytalne zatem, to nie tylko przyszłe świadczenie emerytalne, ale również zaspokojenie innych ważnych potrzeb finansowych. Uwypuklenie dodatkowych zalet zapewne skłoni większy odsetek Polaków do skorzystania z oferty i samodzielnego zadbania o swoje oraz najbliższych bezpieczeństwo finansowe.

Maciej Muchowicz, CFA
 

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO