Ostatnie dni testów w Prasowej Akademii Pieniądza

Jeszcze tylko do 25 kwietnia można rozwiązywać testy online w ramach Prasowej Akademii Pieniądza. Do uzyskania prestiżowego certyfikatu trzeba zaliczyć 10 sprawdzianów dostępnych na stronie www.pap21.pl.  

Na e-platformie www.pap21.pl są już dostępne wszystkie wykłady szkoleniowych wraz z testami online. Do uzyskania certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia trzeba zaliczyć 10 sprawdzianów, które są dostępne po zalogowaniu na stronie www.pap21.pl. 

Testy składają się z 10 pytań jednokrotnego wyboru. Do zaliczenia potrzeba odpowiedzieć poprawnie na co najmniej 7 pytań. 

Testy będą aktywne do 25 kwietnia. Potem odbędzie się runda poprawkowa, która potrwa do 30 kwietnia.
 
Uczestnicy, którzy wzięli udział w praktycznym warsztacie i zaliczą komplet testów online otrzymają certyfikat "złoty" potwierdzający ukończenie szkolenia. Osoby, które zaliczą same testy otrzymają certyfikat „srebrny”.

Prasowa Akademia Pieniądza to szkolenie dla dziennikarzy zainteresowanych tematyką ekonomiczną. Celem projektu realizowanego przez PAP we współpracy z NBP jest poszerzenie i uaktualnienie wiedzy ekonomicznej i podniesienie umiejętności warsztatowych w zakresie dziennikarstwa gospodarczego. Projekt oprócz części warsztatowej składa się z 10 szkoleń w formule e-learningowej dostępnych bezpłatnie po zarejestrowaniu na stronie www.pap21.pl.

Program tematyczny Prasowej Akademii Pieniądza, II edycja

1. "Ekonomia w pigułce - wprowadzenie nie tylko dla początkujących" 
2. "Państwo, a gospodarka"
3. "Warsztat dziennikarza ekonomicznego"
4. "Demografia, jako wyzwanie dla Polski i świata" 
5. "Podatki w gospodarce" 
6. "Czego nas uczą ekonomiczni nobliści?"
7. "Zamykanie się gospodarek a globalizacja"
8. "Rewolucja cyfrowa a gospodarka" 
9. "Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy – fikcja czy cel do osiągnięcia"
10. "Rola NBP w równoważeniu sytuacji finansowej państwa"  
 

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO