Ostatnia szansa na zaliczenie testów Prasowej Akademii Pieniądza

Jeszcze tylko do 10 października, do północy można rozwiązywać testy online w ramach III edycji Prasowej Akademii Pieniądza. Do uzyskania prestiżowego certyfikatu trzeba zaliczyć 5 sprawdzianów dostępnych na stronie http://akademia.pap.pl.

Testy składają się z 10 pytań jednokrotnego wyboru. Do ich zaliczenia potrzeba odpowiedzieć poprawnie na co najmniej 7 pytań. Sprawdziany będą aktywne jeszcze do północy 10 października.

Potem system podsumuje wyniki i jeśli na koncie uczestnika będą niezaliczone testy to udostępni je ponownie w rundzie poprawkowej. Drugie podejście będzie możliwe w dniach 12-20 października (do północy).

Przypominamy, uczestnicy, którzy wzięli udział w praktycznym warsztacie i zaliczą komplet testów online otrzymają certyfikat „złoty” potwierdzający ukończenie szkolenia. Osoby, które zaliczą same testy otrzymają certyfikat „srebrny".

Prasowa Akademia Pieniądza to szkolenie dla dziennikarzy i blogerów zainteresowanych tematyką ekonomiczną. Celem projektu realizowanego przez PAP we współpracy z NBP jest poszerzenie i uaktualnienie wiedzy ekonomicznej i podniesienie umiejętności warsztatowych w zakresie dziennikarstwa gospodarczego.

Projekt oprócz części warsztatowej składa się z 5 szkoleń w formule e-learningowej dostępnych bezpłatnie po zarejestrowaniu na stronie http://akademia.pap.pl.

Aby wziąć udział w bezpłatnym szkoleniu, trzeba wypełnić FORMULARZ dostępny na stronie http://akademia.pap.pl.

Przypominamy, że program szkoleń e-learningowych obejmował następujące tematy:

Wstęp do ekonomii,

Podstawy współczesnej gospodarki rynkowej,

Warsztat dziennikarza ekonomicznego,

Rola i zadania NBP,

Kryzysy ekonomiczne i finansowe.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

 

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO