Innowacje rządzą. Innowacyjność najczęściej wybieranym tematem prac dyplomowych PAP21

Temat innowacyjności najczęściej wybierają Państwo do napisania pracy dyplomowej na zaliczenie szkolenia PAP21. Cały czas przyjmujemy prace, trwa sesja poprawkowa testów.

Temat innowacyjności najczęściej wybierają Państwo do napisania pracy dyplomowej na zaliczenie szkolenia Prasowa Akademia Pieniądza XXI. Cały czas przyjmujemy prace, trwa sesja poprawkowa testów.

Chętni dziennikarze, którzy dopiero dowiedzieli się o szkoleniu, bądź nie mieli wcześniej czasu, żeby wziąć w nim udział, mogą się jeszcze zapisać. Zapraszamy do rejestracji na http://pap21.pl/.

Jednym z elementów szkolenia jest zaliczenie pracy dyplomowej. Polega to na napisaniu – do wyboru przez Państwa - artykułu, relacji czy streszczenia z co najmniej jednego z wydarzeń sesji szkoleniowej, np. wykładu czy warsztatu. Praca powinna zawierać ok. 350 słów.

Dyplomy ukończenia szkolenia przewidujemy dwa – srebrny i złoty. Zaliczenie pracy dyplomowej upoważnia do otrzymania srebrnego dyplomu. Podobnie po pozytywnym przejściu testów - absolwent uzyska srebrny certyfikat.

Do uzyskania złotego dyplomu należy jednocześnie zaliczyć pracę dyplomową oraz zdać wszystkie testy. Są one zamieszczone po każdym wykładzie opublikowanym na platformie http://pap21.pl/.

Komplet 10 wykładów wraz z testami sprawdzającymi wiedzę na każdy z tematów poruszanych w referatach zawiera następujące tematy:

1. Wprowadzenie do ekonomii (podstawowe pojęcia: PKB, inflacja, wzrost gospodarczy, stopy procentowe, eksport/import, modele i wskaźniki ekonomiczne)
2. Funkcje państwa i metody oddziaływania na gospodarkę (optimum Pareta, efektywność a równość, zawodności rynku i państwa, zasada korzyści społecznej netto, ekonomia polityczna, teoria wyboru publicznego)
3. Polityka fiskalna, jako narzędzie polityki stabilizacyjnej (budżet państwa, a Skarb Państwa, deficyt budżetowy, produkcja potencjalna i faktyczna, popyt globalna a wielkość produkcji, kierunki wydatkowania środków publicznych)
4. Dziennikarstwo jako czynnik sprawczy w polityce finansowo-ekonomicznej państwa (warsztat dziennikarza ekonomicznego, artykuły i informacje oraz ich wpływ na rynek i notowania spółek na przykładzie depesz PAP)
5. Podatki w gospodarce (reguły opodatkowania, źródła dochodów podatkowych, rozkład obciążeń podatkowych, implikacje dla sektora przedsiębiorstw)
6. Pieniądz i polityka pieniężna (krótka historia pieniądza, stopy procentowe a inflacja, rozwój nowoczesnych metod płatności, rola i instrumenty banku centralnego)
7. System bankowy (funkcjonowanie rynku międzybankowego, produkty bankowe, doradcy i pośrednicy bankowi)
8. Impulsy i bariery rozwoju po roku 2020 r. (zrównoważony rozwój, polityka rozwoju w nowej perspektywie finansowej UE)
9. Innowacyjność: moda czy konieczność?
10. Rynek kapitałowy bez tajemnic (rynek walutowy, giełda papierów wartościowych, międzybankowy rynek pieniężny, fundusze hedgingowe).


Szkolenie Prasowa Akademia Pieniądza XXI jest realizowane we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

 

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO