Ekspert: zrównoważony rozwój to kompromis między realizacją celów ekologicznych, gospodarczych i społecznych

Zrównoważony rozwój polega na kompromisie w zakresie rozwoju uwzględniającym cele ekologiczne, gospodarcze i społeczne, które stanowić będą o szeroko rozumianym dobrobycie obecnych i przyszłych pokoleń – wskazuje dr Leszek Mosiejko z SGH.

W swoim wykładzie dla Prasowej Akademii Pieniądza pt. „Zrównoważony rozwój – fikcja, czy cel do osiągnięcia” autor wskazuje, że realizacja zrównoważonego rozwoju wymaga zaangażowania ze strony państwa w postaci implementacji instrumentów w zakresie polityki gospodarczej, społecznej oraz ochrony środowiska, gdyż mechanizmy wolnego rynku nie uwzględniają wielu istotnych aspektów związanych z zintegrowanym rozwojem. 

Jak zaznacza ekspert, w dokumentach zawierających strategie rozwoju zrównoważonego poszczególnych krajów podkreślany jest aspekt jego osiągnięcia poprzez realizację strategicznych celów. „Nadrzędnym celem zrównoważonego rozwoju jest osiągnięcie kompromisu pomiędzy realizacją poszczególnych subcelów: gospodarczego, ekologicznego oraz społecznego” – wskazuje dr Mosiejko. 

Dodaje przy tym, że „realizacja celów ekologicznych polega na ustaleniu granic systemu przyrodniczego dla działań człowieka i nieprzekraczanie ich. Dążenie do osiągnięcia celów gospodarczych ma na celu zarówno zaspokojenie dzisiejszych potrzeb ludzkości, jak również zabezpieczenie zasobów niezbędnych do zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń w postaci kapitału naturalnego, materialnego wytworzonego przez człowieka, intelektualnego i społecznego. Cele społeczne mają za zadanie ochronę zdrowia i jakości życia człowieka, bezpieczeństwo społeczne, wyeliminowanie ubóstwa oraz praworządność we wszystkich dziedzinach życia”.

Dostęp do szkolenia „Zrównoważony rozwój – fikcja, czy cel do osiągniecia” oraz pozostałych materiałów przygotowanych w ramach Prasowej Akademii Pieniądza jest możliwy po bezpłatnej rejestracji na platformie e-learningowej dostępnej pod adresem www.pap21.pl.

Aktualnie na stronie dostępnych jest 9 szkoleń z testami sprawdzającymi. Docelowo zostanie opublikowanych 10 szkoleń. Uczestnicy, którzy zaliczą online wszystkie 10 testów sprawdzających online otrzymają certyfikat wydany przez PAP i NBP.


mp/

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO