Ekspert: zapewnienie stabilności finansowej państwa jest procesem ciągłym

Zapewnienie stabilności finansowej państwa jest procesem ciągłym i najczęściej przebiega w dwóch etapach – przypomina dr Leszek Mosiejko z SGH, autor wykładu „Rola NBP w równoważeniu sytuacji finansowej państwa” opublikowanego w ramach „Prasowej Akademii Pieniądza”.

Ekonomista przypomina w nim, że funkcjonowanie sprawnego systemu bankowego wymaga określenia niezbędnych warunków instytucjonalnych i operacyjnych decydujących o jego stabilności i bezpieczeństwie. Ekspert podkreśla przy tym, że zapewnienie stabilności finansowej państwa jest procesem ciągłym i najczęściej przebiega w dwóch etapach. 

„Etap pierwszy odnosi się do działań mających na celu zapobieganie kryzysom poprzez implementację rozwiązań regulacyjnych i instytucjonalnych chroniących podmioty gospodarcze przed nadmiernym ryzykiem. Ponadto  podejmowane są działania polegające na monitoringu i identyfikacji potencjalnych zagrożeń w celu uniknięcia ich występowania w przyszłości” – wyjaśnia dr Mosiejko. 

Jak wskazuje, drugi etap polega na działaniach zmierzających do ograniczenia negatywnych skutków i kosztów kryzysu.

Ekonomista przypomina, że Narodowy Bank Polski odpowiada za stabilność narodowego pieniądza. Wypełniając ten konstytucyjny obowiązek, NBP opracowuje i realizuje strategię polityki pieniężnej oraz – uchwalane corocznie – założenia polityki pieniężnej.

Poprzez zarządzanie rezerwami dewizowymi zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa finansowego państwa. Dzięki emisji znaków pieniężnych zabezpiecza płynność obrotu gotówkowego.

Ważnym celem NBP jest dbałość o stabilność systemu finansowego. W ramach pełnionych funkcji nadzorczych i regulacyjnych NBP dba o płynność, sprawność i bezpieczeństwo systemu płatniczego. Przyczynia się również do rozwoju bezpiecznej infrastruktury rynku finansowego.

Ponadto, NBP podejmuje działania służące upowszechnianiu wiedzy ekonomicznej, m.in. dzięki udostępnianiu informacji na stronie internetowej www.nbp.pl oraz poprzez działalność Portalu Edukacji Ekonomicznej.

Prasowa Akademia Pieniądza to szkolenie dla dziennikarzy zainteresowanych tematyką ekonomiczną. Celem projektu realizowanego przez PAP we współpracy z NBP jest poszerzenie i uaktualnienie wiedzy ekonomicznej i podniesienie umiejętności warsztatowych w zakresie dziennikarstwa gospodarczego. Projekt oprócz części warsztatowej, składa się z 10 szkoleń w formule e-learningowej dostępnych bezpłatnie po zarejestrowaniu na stronie www.pap21.pl. 
 

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO