Ekspert o rajach podatkowych. Czym są, jakie niosą ryzyko i czy są legalne?

Przypadki bogatych osób, w tym znanych sportowców, próbujących ukryć część swoich dochodów, pokazują, że pokusa pozaprawnego działania w celu zmniejszenia opodatkowania jest duża – zauważa dr Piotr Maszczyk, wykładowca Prasowej Akademii Pieniądza.

Ekspert przygotował szkolenie dotyczące podatków w gospodarce. Z całym materiałem można się zapoznać na platformie e-learningowej www.pap21.pl. Dostęp do niej jest możliwy po rejestracji.     

W kontekście do roli podatków w gospodarce każdego państwa nie sposób nie wspomnieć o rajach podatkowych. Dr Maszczyk wyjaśnił czym one są, czy są legalne i jakie niosą ryzyko.

„Raje podatkowe to kraje lub wydzielone terytoria, w których obowiązują preferencyjne stawki podatkowe. Najczęściej wśród rajów podatkowych wymienia się Wyspy Normandzkie, Wyspy Dziewicze i różne kraje na Karaibach. Do  niedawna do takich rajów mogliśmy spokojnie zaliczyć także Cypr i Luksemburg, a więc kraje Unii Europejskiej oraz Irlandię, która tworzyła preferencyjne schematy opodatkowania. Do pewnego stopnia takimi krajami były też Szwajcaria i Belgia, a to dlatego, że bardzo restrykcyjnie traktowano tam tajemnicę bankową, co umożliwiało ukrywanie dochodów.

Generalnie koncepcja raju podatkowego służy do „oczyszczania” pieniędzy pozyskiwanych w nielegalny sposób albo do transferu dochodu tak, żeby był on możliwie nisko opodatkowany. 

Pojawia się często pytanie, czy państwa tworzące „raje podatkowe” lub osoby prawne korzystające z nich, działają legalnie. 
Odpowiedź na to pytanie jest bardzo trudna. Najczęściej działalność ta jest zgodna z z literą prawa. Pozostaje pytanie o ducha tego prawa. 

W Polsce mamy ogólną klauzulę, która zakazuje angażowania się w działalność ekonomiczną, jeśli  zmierza ona wyłącznie do obniżenia wymiaru opodatkowania, np. handel własnościami niematerialnymi czy przenoszenie marki do rajów podatkowych będzie traktowane przez fiskusa jako działalność nielegalna, nie dlatego że jest sprzeczna z prawem, lecz dlatego, że jej celem jest angażowanie się w obniżenie wymiaru opodatkowania. 

Ludzie bogaci korzystający z „rajów podatkowych” są często z tego powodu karani. Oznacza to, że pokusa działania pozaprawnego, by zmniejszyć płacone podatki wciąż jest bardzo silna”.

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO