Ekspert: napięcia związane z globalizacją mogą doprowadzić do odwrotu od tego zjawiska

Narastające napięcia związane z globalizacją mogą w konsekwencji doprowadzić do odwrotu od globalizacji we współczesnym świecie – ostrzega dr Leszek Mosiejko z SGH.

Autor wykładu „Globalizacja a zamykanie się gospodarek” opublikowanego w ramach Prasowej Akademii Pieniądza” przypomina, że proces globalizacji należy do kluczowych kierunków zmian ekonomicznych w ostatnich kilkudziesięciu latach. „Jest to proces dynamiczny i z tego powodu trudno jest jednoznaczne określić kierunki dalszego rozwoju globalizacji. Globalizacja stanowi wyzwanie dla państw, społeczeństw i pojedynczych ludzi otwierając nowe możliwości ich rozwoju i funkcjonowania we współczesnym świecie” – przekonuje ekspert. 

Mosiejko zwraca przy tym uwagę na narastające napięcia związane z globalizacją, które mogą w konsekwencji doprowadzić do odwrotu od globalizacji we współczesnym świecie. Wśród czynników, które mogą do tego doprowadzić ekspert wymienia zamykanie się gospodarki USA - światowego lidera gospodarczego i dotychczasowego lidera globalizacji, wzrost napięć politycznych między państwami prowadzący do wojen, a także nasilenie się tendencji protekcjonistycznych w zagranicznej polityce ekonomicznej krajów o dużym udziale w handlu międzynarodowym.

„Z powyższych czynników na szczególną uwagę zasługuje odwrót Stanów Zjednoczonych od globalizacji oraz tendencje protekcjonistyczne w zagranicznej polityce ekonomicznej jednakże tylko tych krajów, które charakteryzują się relatywnie dużym udziałem w handlu międzynarodowym, do których zalicza się m.in. Wielka Brytania” – wskazuje dr Mosiejko.

Ekspert zauważa, że do krajów których występują tendencje antyglobalizacyjne związane z  ochroną swojej gospodarki, należy też Wielka Brytania, która ogłosiła swój zamiar opuszczenia struktur Unii Europejskiej – brexit. 

„Konsekwencje brexit’u są trudne do przewidzenia, jednakże można przypuszczać, że będą miały one wpływ na takie dziedziny życia gospodarczego jak: handel, rynek pracy, wielkość PKB oraz inwestycje zagraniczne” – zauważa dr Mosiejko.
 
Dostęp do wykładu „Gospodarka a zamykanie się gospodarek” oraz pozostałych materiałów przygotowanych w ramach Prasowej Akademii Pieniądza jest możliwy po bezpłatnej rejestracji na platformie e-learningowej dostępnej pod adresem www.pap21.pl
 
Aktualnie na stronie dostępnych jest 9 szkoleń z testami sprawdzającymi. Docelowo zostanie opublikowanych 10 szkoleń. 

Uczestnicy, którzy zaliczą online wszystkie 10 testów sprawdzających online otrzymają certyfikat wydany przez PAP i NBP.

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO