Ekonomista: zanikanie bariery na linii ludzie-maszyny cechą czwartej rewolucji przemysłowej

Czwarta rewolucja przemysłowa, nazywana również rewolucją cyfrową, cechuje się stopniowym zanikaniem bariery na linii ludzie-maszyny oraz „inteligentnymi” fabrykami z zautomatyzowanymi systemami produkcji – przypomina dr Leszek Mosiejko, ekonomista z SGH.

Zdaniem autora wykładu „Rewolucja cyfrowa a gospodarka” opublikowanego w ramach Prasowej Akademii Pieniądza czwarta rewolucja przemysłowa, nazywana również rewolucją cyfrową, cechuje się stopniowym zanikaniem bariery na linii ludzie-maszyny oraz „inteligentnymi” fabrykami z zautomatyzowanymi  systemami produkcji. 

Ekonomista wyjaśnia, że okres czwartej rewolucji przemysłowej charakteryzuje się rozwojem zarówno nowych technologii, do których zalicza się między innymi chmurę obliczeniową, sztuczną inteligencję, internet rzeczy czy Big Data, jak i „inteligentnych” maszyn i urządzeń komunikujących się ze sobą i wykonujących czynności bez udziału człowieka. 

„Cechą charakterystyczną czwartej rewolucji przemysłowej jest szybkość i jakość przekazywanej informacji, których podstawą są zaawansowane technologie informacyjno-komunikacyjne , tzw. ICT (z ang. information and communication technologies)” – dodaje Mosiejko. 

Ekspert wyjaśnia, że dokonany przełom w zakresie szeroko rozumianej komunikacji nazywany jest również rewolucją informacyjną, która przyczyniła się do powstania nowego rodzaju społeczeństwa nie posiadającego obecnie jednolitej nazwy, chociaż w literaturze przedmiotu spotkać można wiele określeń, jak na przykład społeczeństwo: postindustrialne, ponowoczesne, postekonomiczne, technologiczne czy sieciowe. „Najbardziej jednak powszechny w użyciu wydaje się być termin +społeczeństwo informacyjne+” – podsumowuje ekonomista. 

Dostęp do szkolenia „Rewolucja cyfrowa a gospodarka” oraz pozostałych materiałów przygotowanych w ramach Prasowej Akademii Pieniądza jest możliwy po bezpłatnej rejestracji na platformie e-learningowej dostępnej pod adresem www.pap21.pl.
 
mp/
 

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO