Dr Mosiejko: rewolucja cyfrowa w różnym stopniu oddziałuje na sektory gospodarki

Handel, usługi finansowe i telekomunikacja – to dziedziny, na które najbardziej oddziałuje rewolucja cyfrowa - uważa dr Leszek Mosiejko z SGH.

Zdaniem autora wykładu „Rewolucja cyfrowa a gospodarka” opublikowanego w ramach Prasowej Akademii Pieniądza” rewolucja cyfrowa, której obecnie jesteśmy świadkami, w różnym stopniu oddziałuje na poszczególne sektory gospodarki.  

„Według Bradleya wśród obecnie istniejących sektorów największe zamiany mogą nastąpić przede wszystkim w sektorach opartych na masowym przetwarzaniu danych (ang. data-driven industries) obejmujących m.in.: nowe technologie w zakresie produktów i usług, telekomunikację, usługi finansowe oraz handel detaliczny. Cechą charakterystyczną tych sektorów jest wykorzystywanie internetu wszechrzeczy (ang. Internet of Everything) łączącego podmioty i przedmioty usług, ich dane i procesy mające na celu cyfrową wymiany wartości” – wyjaśnia dr Mosiejko. 

W jego ocenie do sektorów relatywnie mniej podatnych na cyfrową transformację zalicza się sektory: farmaceutyczny, energetyczny, ropy naftowej i gazu ziemnego oraz ciepłowniczy. 

„Jednakże mając na uwadze dalszy rozwój, sektory te zapewne także będą inwestować w nowe technologie umożliwiające cyfryzację działalności biznesowej, zmianę modelu biznesowego oraz metod i sposobów konkurowania na rynku” – wskazał ekspert.

Dr Mosiejko zwróci uwagę, że w dobie czwartej rewolucji przemysłowej następuje odejście od tradycyjnych systemów wytwórczych, opartych na zwiększaniu efektywności działalności przedsiębiorstwa poprzez obniżanie kosztów czy podwyższanie wydajności pracy, na rzecz systemów cyber-fizycznych, których głównym celem jest zapewnienie ciągłej optymalizacji funkcjonowania przedsiębiorstwa za pomocą gromadzenia i przetwarzania szczegółowych informacji w czasie rzeczywistym. 

W jego ocenie zmiany w gospodarce opierać się będą w głównej mierze na budowaniu „inteligentnych” fabryk (ang. smart factories) umożliwiających zindywidualizowaną produkcję dostosowaną do potrzeb i wymagań konsumentów przy zachowaniu korzyści skali. 

Zdaniem dr Mosiejko, dzięki wykorzystaniu platformy systemów cyber-fizycznych możliwa stanie się jakościowa zmiana procesów produkcyjnych, zaopatrzenia i zbytu, jak również zarządzanie łańcuchem wartości oraz cyklem życia produktu.

Dostęp do szkolenia „Rewolucja cyfrowa a gospodarka” oraz pozostałych materiałów przygotowanych w ramach Prasowej Akademii Pieniądza jest możliwy po bezpłatnej rejestracji na platformie e-learningowej dostępnej pod adresem www.pap21.pl
 
Aktualnie na stronie dostępnych jest 7 szkoleń z testami sprawdzającymi. Docelowo zostanie opublikowanych 10 szkoleń. 

Uczestnicy, którzy zaliczą online wszystkie 10 testów sprawdzających online otrzymają certyfikat wydany przez PAP i NBP.


mp/

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO