Depopulacja i starzenie się społeczeństwa tematem Prasowej Akademii Pieniądza

Według prognozy GUS (2014), liczba ludności ma spaść w latach 2013-2050 z 38,5 do 34,0 mln mieszkańców, a więc o 4,5 mln i blisko 12 proc. Czy uda się powstrzymać ten trend? Jakie będzie to miało skutki dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski? O tym wszystkim można dowiedzieć się na szkoleniu „Prasowa Akademia Pieniądza, II edycja”.

Prasowa Akademia Pieniądza to szkolenie dla dziennikarzy zainteresowanych tematyką ekonomiczną. Celem projektu realizowanego przez PAP we współpracy z NBP jest poszerzenie i uaktualnienie wiedzy ekonomicznej i podniesienie umiejętności warsztatowych w zakresie dziennikarstwa gospodarczego. Projekt oprócz części warsztatowej składa się z 10 szkoleń w formule e-learningowej dostępnych po zarejestrowaniu na stronie www.pap21.pl.

Jedno z nich dotyczy demografii, która staje się coraz poważniejszym wyzwaniem nie tylko dla Polski, ale i większości krajów. 

Zdaniem prof. Przemysława Śleszyńskiego z PAN w Polsce silnie wyludnią się nie tylko peryferyjne obszary wiejskie, ale także wiele miast, w tym dużych i średnich. W swoim wykładzie wskazuje on, że z aktualnych 12,6 mln mieszkańców miast powiatowych grodzkich ubędzie 3,0 mln mieszkańców, a więc prawie 1/4 populacji. Znaczący ubytek, sięgający nawet połowy ludności będzie dotyczył m.in. niektórych miast konurbacji katowickiej (Bytom, Świętochłowice, Zabrze) i Tarnowa. 

W ocenie prof. Śleszyńskiego nawet jeśli spełnią się bardziej korzystne szacunki rozwoju ludnościowego kraju, zakładające silniejszą imigrację, problem depopulacji i starzenia się społeczeństwa pozostanie najpoważniejszym, jeśli chodzi o wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy regionów Polski. 

Dostęp do tego szkolenia oraz pozostałych materiałów przygotowanych w ramach Prasowej Akademii Pieniądza jest możliwy po bezpłatnej rejestracji na platformie e-learningowej dostępnej pod adresem www.pap21.pl
 
Aktualnie na stronie dostępnych jest 6 szkoleń z testami sprawdzającymi. Docelowo zostanie opublikowanych 10 szkoleń. 

Uczestnicy, którzy zaliczą online wszystkie 10 testów sprawdzających online otrzymają certyfikat wydany przez PAP i NBP.

mp/

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO