Ekspert MPiT: Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców działa, to nie jest sztuczna instytucja

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców działa, to nie jest sztuczna instytucja – zapewniała w piątek w Szczecinie ekspert Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii Katarzyna Machałowska. Dodała, że do rzecznika MŚP wpływają pierwsze wnioski.

Zagadnienia dotyczące udogodnień i zmian w prowadzeniu działalności gospodarczej poruszali w piątek podczas spotkania organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości eksperci z ZUS, Krajowej Administracji Skarbowej oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Katarzyna Machałowska, ekspert MPiT mówiła, że ustawa tzw. Konstytucja Biznesu wprowadza zasadę, iż prawo ma być "jasne, czytelne, pisane prostym językiem", a jeśli coś jest niezrozumiałe dla przedsiębiorcy, pojawia się instytucja Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, "który stoi na straży przestrzegania tego prawa". "Stoi też na straży interpretacji, wykładni przepisu, który jest dla przedsiębiorcy niejasny. Nie było tego wcześniej" – dodała Machałowska.

Ekspertka zaznaczyła, powołując się na słowa, które usłyszała od gościa jednej z konferencji PARP, że "Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców rzeczywiście działa, nie jest to sztuczna instytucja". Dodała, że wpływają już pierwsze wnioski i zapytania od przedsiębiorców.

Wyjaśniła, że rzecznik MŚP stoi na straży praw przedsiębiorców, posiada uprawnienia interwencyjne. "To jest bardzo istotne, ponieważ ma możliwość opiniowania projektów ustaw, projektów przepisów. Ma również możliwość występowania o rozstrzygnięcia rozbieżności" – powiedziała Machałowska. Podkreśliła, że jeśli przedsiębiorca złoży wniosek do rzecznika w sprawie spornej, ten występuje w charakterze "obrońcy", "pośrednika".

"To, co jest taką nowością i już zaczyna bardzo dobrze przyjmować się w świecie biznesu, to pomoc w organizacji mediacji pomiędzy przedsiębiorcami a administracją" – wyjaśniła ekspertka. Zaznaczyła, że jest to bardzo istotne w przypadkach problemów z dialogiem między urzędami a przedsiębiorcami.

Machałowska dodała, że rzecznik ma też prawo żądania od organów władzy publicznej udzielenia wyjaśnień, a także udostępnienia dokumentów w konkretnej sprawie. "I, co jest bardzo ważne, ma prawo do zwrócenia się o wszczęcie postępowania administracyjnego" – powiedziała przedstawicielka MPiT. Zaznaczyła, że jest to nowe uprawnienie.

Wniosek do rzecznika – powiedziała ekspertka – składany jest "w formie dowolnej" i na razie "nie jest to skonkretyzowane". Jeśli natomiast sprawa wykracza poza kompetencje rzecznika, ma on obowiązek przesunięcia jej do odpowiedniego organu.

Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców jest od czerwca Adam Abramowicz. Premier Mateusz Morawiecki powołał go na sześcioletnią kadencję.

Jak podkreśliła Machałowska, odbiera od przedsiębiorców także informacje, że w ciągu pięciu miesięcy od wprowadzenia Konstytucji Biznesu "poprawiły się relacje" w administracji państwowej. "Poprawiły się kompetencje i zakres pomocy, która jest udzielana przez administrację" – zaznaczyła ekspertka.

Przedsiębiorcy podczas spotkania organizowanego przez PARP mieli możliwość zadawania pytań ekspertom, a także porozmawiać z przedstawicielami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Finansów, Krajowej Administracji Skarbowej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, Enterprise Europe Network, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Agencji Rozwoju Przemysłu.(PAP)

autorka: Elżbieta Bielecka

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO

Inne z tej kategorii