Walka z oszustwami podatkowymi wyzwaniem dla UE

Podczas ostatniej kadencji europarlamentu w walce z przestępstwami podatkowymi poczyniono postępy, jednak wciąż pozostaje dużo do zrobienia – ocenia Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego.
© European Union, 2017 – Source: EC/Lukasz Kobus;
© European Union, 2017 – Source: EC/Lukasz Kobus;

Na przestrzeni ostatnich pięciu lat w związku z ujawnieniem powtarzających się przypadków wyciekania podatków oraz powiązanymi śledztwami dziennikarskimi w pracach europarlamentu i unijnych instytucji na politykę podatkową i walkę z oszustwami podatkowymi zwrócono szczególną uwagę. Cel jest oczywisty: odzyskanie dochodów podatkowych nieprzekazanych na rzecz organów publicznych (według szacunków z 2012 r. każdego  roku  UE  traciła około 1 bln EUR). Ale chodzi też o zapewnienie sprawiedliwości podatkowej, tak by oszuści nie byli uprzywilejowani w stosunku do podatników przestrzegających przepisów.

„Walka z oszustwami podatkowymi obejmuje nie tylko działania przeciwko postępowaniu niezgodnemu z prawem, ale również odstraszanie oszustów i środki służące zapewnieniu przestrzegania przepisów” – podkreśla Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego.

Wymaga to wprowadzenia znacznych zmian do przepisów podatkowych, tak by dostosowywać je do skali i charakteru oszustw. Jak zaznacza Biuro, trzeba jednak pamiętać, że oszuści szybko się uczą.

„Wszystkie środki należy monitorować i aktualizować wraz z ewolucją stanu prawnego i rozwojem technologicznym, które często są natychmiast uwzględniane i wykorzystywane w kontekście oszustw podatkowych” – czytamy w analizie.

Ponadto ze względu na charakter oszustw podatkowych, wszelkie działania należy podejmować na szczeblu globalnym. „Oznacza to potrzebę aktywnego i spójnego podejścia międzynarodowego” – wskazuje BAPE.

Fot. PAP


„Mimo znacznych osiągnięć na tym polu w latach 2014–2019 wciąż jeszcze pozostaje wiele do zrobienia, mianowicie należy wdrożyć, egzekwować, monitorować i, w razie potrzeby, aktualizować przepisy w celu ich dostosowania do różnorodnego charakteru oszustw podatkowych oraz dotrzymania kroku cyfrowej ewolucji na świecie” – ocenia BAPE.

Tego oczekują obywatele UE. W badaniu porównawczym Eurobarometr dotyczącym postrzegania i oczekiwań obywateli, przeprowadzonym dla Parlamentu Europejskiego w 2016 i 2018 r., wykazano, że odsetek obywateli Unii, którzy chcieliby, aby UE bardziej angażowała się w walkę z oszustwami podatkowymi pozostał praktycznie niezmieniony – odnotowano marginalny spadek w wysokości jednego punktu procentowego z 75 do 74 proc. Największe zmiany w tym obszarze odnotowano w Polsce (wzrost o 13 punktów  procentowych) i Estonii (spadek o dziewięć punktów procentowych).

Największe poparcie dla zintensyfikowanego działania UE odnotowano w Portugalii (91 proc.) i Hiszpanii (89 proc.). Najmniejsze poparcie dla zintensyfikowanego działania UE wyrazili obywatele Estonii i Austrii (52 proc. w każdym z tych państw).

Z danych PE wynika, że walka z oszustwami podatkowymi zalicza się do obszarów polityki o największym poparciu dla większego angażowania się UE, niemniej biorąc pod  uwagę najsilniejsze oczekiwania dotyczące większego angażowania się UE odnotowano spadek z trzeciego miejsca (po walce z terroryzmem i walce z bezrobociem) na czwarte (w związku ze zwiększoną wagą przykładaną przez obywateli UE do ochrony środowiska).

Państwa członkowskie i UE wspólnie prowadzą walkę z oszustwami podatkowymi. Jako że wchodzi ona w zakres polityki podatkowej, pozostaje ściśle związana z suwerennością państw członkowskich i jest chroniona wymogiem jednomyślności i specjalną procedurą ustawodawczą, na podstawie której sprawy podatkowe pozostają pod ścisłą kontrolą Rady.

aba/

 

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO