Trzaskowski: to miasta odczują najbardziej negatywne skutki zmian klimatycznych

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski został mianowany przedstawicielem Komitetu Regionów w Radzie Politycznej Porozumienia Burmistrzów na Europę, które jest ruchem na rzecz klimatu. To miasta odczują najbardziej negatywne skutki zmian klimatycznych – podkreśla.
Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski © European Union / Philippe Buissin / John Thys
Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski © European Union / Philippe Buissin / John Thys

Porozumienie Burmistrzów to największy na świecie ruch na rzecz lokalnego klimatu i energii na poziomie miast, który powstał w Europie. Obecnie skupia ona pond 10 tys. jednostek administracji lokalnej i regionalnej z 61 krajów, w tym 80 sygnatariuszy z Polski.

"Miasta odgrywają wielką rolę w walce ze zmianą klimatu, ponieważ skupiają bardzo duży odsetek mieszkańców - w Polsce blisko to 60 procent - oraz konsumują większość produkowanej energii, bo ok. 70 procent. To miasta odczują najbardziej negatywne skutki zmian klimatycznych" – podkreślił Trzaskowski w rozmowie z Serwisem Samorządowym PAP.

"Jako Warszawa jesteśmy członkiem Porozumienia Burmistrzów oraz C40 i dobrowolnie zobowiązaliśmy się do redukcji gazów cieplarnianych o 40 proc. do 2030 r." - dodał.

Grupa C40 to sieć 97 największych miast na świecie służąca działaniom na rzecz klimatu. Reprezentują one ponad 700 milionów światowej populacji i jedną czwartą globalnej gospodarki. Wszystkie tworzące ją miasta zobowiązały się do "zasadniczej redukcji emisji gazów cieplarnianych" w perspektywie 2050 roku.

Jak wyjaśnił prezydent stolicy, drogę dojścia do tego celu redukcji władze miasta zawrą w „Planie działań dla zielonego miasta” (Green City Action Plan)”, którą opracowują we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz C40.

"Do opracowywania planu włączamy też warszawianki i warszawiaków, którzy teraz uczestniczą w panelu obywatelskim. Wypracowane przez mieszkańców rekomendacje dotyczące zwiększenia efektywności energetycznej Warszawy oraz udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym stolicy zawrzemy w naszych kierunkach działania" – powiedział Trzaskowski.

Zdaniem samorządowca, konieczne jest nie tylko odejście od węgla - w miastach musimy pracować m.in. nad termomodernizacją budynków, aby optymalizować zużycie energii elektrycznej i cieplnej, a także zwiększać udział ekologicznych źródeł ciepła.

Prezydent Warszawy zwrócił uwagę, że istotne jest także przemyślane zarządzanie miejską infrastrukturą. "Przykładowo, w stolicy wymieniamy oświetlenie na energooszczędne i stawiamy na rozwój elektromobilności. Korzystamy z dobrych praktyk innych samorządów UE. To ważne, byśmy działali spójnie i razem, ponieważ kryzys klimatyczny dotyczy całej Europy" – zaznaczył Trzaskowski.

Zadeklarował, że jako członek rady politycznej Porozumienia Burmistrzów na Europę, będzie wpływał na organizację tak, aby jej działania były zgodne z celami, takimi jak: budowania presji na władze krajowe, aby włączały samorządy w dyskusję oraz decyzje dotyczące polityki klimatycznej i energetycznej, prowadzenie stałego dialogu z instytucjami unijnymi na temat potrzeb i wyzwań samorządów w obszarze polityki klimatycznej oraz wpieranie miast w ich działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Do priorytetów prezydenta Warszawy należy ponadto bezpośredni dostęp do funduszy na zieloną transformację dla władz lokalnych i samorządowych oraz przywrócenie wzrostu gospodarczego w oparciu m.in. o tę transformację, jak również tworzenie zrównoważonych miejsc pracy. Wśród istotnych obszarów wymienił także budowanie świadomości nt. zmian klimatycznych wśród obywateli i włączanie ich w kształtowanie polityki klimatycznej, termomodernizację budynków oraz elektryfikację transportu publicznego, a także wsparcie i pomoc techniczną dla szczególnie narażonych miast i regionów.

kic/
 
 

 

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO