Rok 2019 w PE - wybory, legislacja, kształtowanie unijnych instytucji

Wybory europejskie w maju podzieliły rok Parlamentu Europejskiego na dwie części: w pierwszej, posłowie skupili się na przyjmowaniu przepisów, a w drugiej na rozpoczęciu nowej kadencji. W pierwszych miesiącach roku posłowie do PE intensywnie pracowali, aby przed majowymi wyborami europejskimi zdążyć zatwierdzić wiele nowych przepisów, dotyczących m.in. tworzyw sztucznych, bezpieczeństwa drogowego i praw autorskich.
Fot.PE
Fot.PE

Parlament poprzedniej kadencji zatwierdził wymogi dotyczące dalszej redukcji emisji gazów cieplarnianych z nowych samochodów osobowych i dostawczych oraz ciężarówek. Posłowie poparli również zakaz sprzedaży od 2021 r. plastikowych produktów jednorazowego użytku, takich jak sztućce, talerzyki i słomki, aby zmniejszyć ilość plastikowych śmieci na plażach i w morzach.

W kwietniu europosłowie zagłosowali za zwiększeniem bezpieczeństwa na drogach; od 2022 roku we wszystkich nowych pojazdach będą musiały być zainstalowane systemy bezpieczeństwa zapobiegające wypadkom drogowym, takie jak inteligentne dostosowanie prędkości.

Parlament przez cały rok uważnie śledził rozwój sytuacji wokół brexitu i zatwierdził szereg środków łagodzących skutki ewentualnego wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE bez porozumienia. Posłowie zadbali również o nasze granice, przegłosowując wzmocnienie Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej poprzez przyznanie jej 10 tys. funkcjonariuszy do 2027 roku.

PE przyjął nową dyrektywę o prawach autorskich; ma ona na celu ochronę praw twórców i wydawców wiadomości w internecie. Parlament zajął się też sytuacją osób niepełnosprawnych i starszych - przyjęty europejski akt w sprawie dostępności ułatwia im dostęp do różnych usług i produktów, takich jak bankomaty, smartfony i automaty biletowe.

Posłowie zatwierdzili również przepisy gwarantujące ogólnounijną ochronę "sygnalistów", czyli osób ujawniających naruszenia prawa UE. Pod koniec kadencji Parlament zablokował projekt przepisów przygotowany przez Komisje Europejską dotyczący ochrony pszczół przed pestycydami. Głownym argumentem było to, że został on osłabiony przez państwa członkowskie.

W majowych wyborach europejskich odnotowano najwyższą frekwencję od 20 lat; więcej niż połowa uprawnionych (50,66 proc.) skorzystała ze swojego prawa do głosowania. W porównaniu do poprzednich wyborów z 2014 roku, gdy frekwencja wyniosła 42,60 proc., odnotowano wzrost o 8,06 punktu procentowego. To najwyższy wynik od wyborów europejskich w 1994 r. W Polsce frekwencja wyniosła 45,68 proc., co jest najwyższym wynikiem odnotowanym od początku wyborów europejskich. Wybory przyniosły spore przetasowania polityczne wewnątrz Parlamentu.

W lipcu posłowie wybrali Davida Sassoliego na przewodniczącego Parlamentu, a Ursulę von der Leyen na następną przewodniczącą Komisji Europejskiej.

Jesienią, podczas publicznych wysłuchań kandydatów na komisarzy, posłowie do PE mogli ocenić, czy są to odpowiedni kandydaci na proponowane stanowiska w organie wykonawczym UE. Troje kandydatów nie uzyskało poparcia posłów, więc zaproponowano inne kandydatury. Cały zespół komisarzy został ostatecznie zatwierdzony podczas głosowania na posiedzeniu plenarnym w listopadzie.

Na ostatniej tegorocznej sesji plenarnej Irlandka Emily O’Reilly została wybrana Europejską Rzeczniczką Praw Obywatelskich na okres kadencji Parlamentu Europejskiego 2019-2024.

Parlament przyznał tegoroczną Nagrodę im. Sacharowa za wolność myśli Ilhamowi Tohtiemu, uwięzionemu aktywiście walczącemu o prawa mniejszości ujgurskiej w Chinach. Zwycięzca zeszłorocznej nagrody, ukraiński reżyser Ołeh Sencow, mógł ją wreszcie osobiście odebrać w Parlamencie w listopadzie po tym, jak zwolniono go z rosyjskiego więzienia w ramach umowy o wymianie więźniów.

Nagrodę Filmową LUX 2019 Parlamentu Europejskiego wygrał film „Bóg istnieje, a jej imię to Petrunia” w reżyserii Teony Mitevskiej.

woj/

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO