Na sesji PE m.in. podsumowanie szczytu i przypomnienie Traktatu z Lizbony

W poniedziałek na czterodniowej sesji plenarnej zbiera się Parlament Europejski. Europosłowie podsumują efekty ostatniego szczytu UE, wybiorą nowego Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, przypomną zapisy Traktatu z Lizbony i Karty praw podstawowych, przyjmą rezolucję wzywającą do ograniczenia pestycydów, aby ratować pszczoły. Będzie też głosowana rezolucja na temat publicznej dyskryminacji i mowy nienawiści, z jaką spotykają się osoby LGBTI w UE, szczególnie w Polsce.
© European Union 2019 - Source: EP/Daina Le Lardic
© European Union 2019 - Source: EP/Daina Le Lardic

Na zakończonym w piątek szczycie UE przywódcy unijni porozumieli się ws. osiągnięcia przez Unię neutralności klimatycznej do 2050 roku. Jedynym krajem, który nie był w stanie zadeklarować woli wdrożenia tego celu, jest Polska. Zwolnienie Polski z dojścia do neutralności klimatycznej będzie oznaczało wyznaczenie dla niej innego scenariusza. Temat ma powrócić na szczycie szefów państw i rządów UE w czerwcu 2020 roku.

W środę rano europosłowie podsumują wyniki szczytu; planowana jest debata z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem i przewodniczącą Komisji Ursulą von Leyen. Szef RE mówił, że z Parlamentem chciałby przedyskutować w szczególności kwestię środków własnych w wieloletnim budżecie UE. To jeden z warunków uruchomienia finansowania Europejskiego Zielonego Ładu.

We wtorek Parlament wybierze Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w tajnym głosowaniu. O to stanowisko ubiega się pięcioro kandydatów. Rzecznik prowadzi dochodzenia w sprawach dotyczących niewłaściwego administrowania przez instytucje, organy, urzędy i agencje UE, działając z własnej inicjatywy lub na podstawie skarg obywateli UE. Kadencja trwa pięć lat. Obecnie Rzecznikiem Praw Obywatelskich UE jest Irlandka Emily O'Reilly.

W środę, na uroczystym posiedzeniu upamiętniającym 10. rocznicę wejścia w życie Traktatu z Lizbony, najpierw przemówienie wygłosi przewodniczący PE David Sassoli, po nim głos zabiorą przewodniczący klubów politycznych.

Traktat lizboński wprowadził wyższy poziom kontroli parlamentarnej i odpowiedzialności demokratycznej oraz zwiększył uprawnienia ustawodawcze i budżetowe Parlamentu. W Traktacie uznano również, że PE „składa się z przedstawicieli obywateli Unii Europejskiej” i przyznał jej uprawnienia do wyboru przewodniczącego Komisji.

Traktat z Lizbony potwierdził, że poszanowanie godności człowieka, wolność, demokracja, równość, praworządność i poszanowanie praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości to podstawowe zasady UE. Karta Praw Podstawowych stała się dokumentem prawnie wiążącym. W Karcie zapisano wszystkie prawa osobiste, obywatelskie, polityczne, gospodarcze i społeczne, które przysługują obywatelom Unii Europejskiej.

PE zapewne uchwali rezolucję wzywającą do dalszego ograniczenia stosowania pestycydów, zwiększenia środków na badania i lepszego monitorowania w celu ratowania pszczół w Europie. Dokument, przyjęty już przez Komisję Ochrony Środowiska, podkreśla słabe punkty strategii Komisji, które sprawiają, że jest to inicjatywa niewystarczająca, by zaradzić głównym przyczynom spadku liczby owadów zapylających w Europie.

We wtorek posłowie będą debatować na temat działań, które należy podjąć w celu poprawy bezpieczeństwa i dobrostanu zwierząt transportowanych za granicę. Temat ten pojawił się w kontekście niedawnego wypadku na Morzu Czarnym, w wyniku którego utonęło 14 tysięcy owiec. Statek, transportujący zwierzęta z Rumunii do Arabii Saudyjskiej, przewrócił się 24 listopada na bok po wypłynięciu z portu Midia na północ od Konstancy.

W Polsce temat transportu zwierząt odżył po niedawnej sprawie 10 tygrysów przewożonych w nieodpowiednich warunkach z Włoch do Rosji. Transport został zawrócony do Polski z białoruskiej granicy.

W lutym 2019 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wezwał państwa członkowskie UE do zapewnienia zwierzętom lepszych warunków transportu i do zaostrzenia kontroli. Posłowie zwracali w rezolucji uwagę na trudności z egzekwowaniem przepisów, gdy podróż przebiega przez kilka państw członkowskich i gdy różne państwa członkowskie wykonują w tym zakresie różne zadania. Posłowie uznali też, że w tych przypadkach, gdy unijnych norm dotyczących transportu zwierząt z UE nie daje się egzekwować na podstawie umów dwustronnych między członkami Unii a krajami spoza UE, należy zakazać transportu żywych zwierząt do tych krajów.

Sprawy polskie powrócą także podczas głosowania nad rezolucją na temat publicznej dyskryminacji i mowy nienawiści, z jaką spotykają się osoby LGBTI w UE, szczególnie w Polsce. Debata na ten temat odbyła się na ostatniej sesji plenarnej w Brukseli. Posłowie zwrócili wówczas uwagę na przypadek tak zwanych "stref wolnych od LGBTI" w Polsce.

Podczas sesji ujgurski uczony i działacz na rzecz praw człowieka Ilham Tohti zostanie uhonorowany nagrodą im. Sacharowa za wolność myśli.

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO