Na komisjach PE - m.in. wysłuchanie szefowej EBC i korekty budżetowe

Komisje Parlamentu Europejskiego kontynuowały w środę wznowione po wakacjach prace. Na ten dzień zaplanowano 19 posiedzeń. Na pytania posłów z komisji spraw gospodarczych i monetarnych odpowiadała kandydatka na stanowisko prezesa Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde.
© European Union 2019 - Source: EP/Dominique Hommel
© European Union 2019 - Source: EP/Dominique Hommel

Została ona nominowana na stanowisko prezesa EBC w lipcu tego roku. 1 listopada ma zastąpić ustępującego prezesa EBC, Mario Draghiego. Od 2011 r. była dyrektor zarządzającą Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Wcześniej piastowała różne funkcje ministerialne we Francji, w tym stanowisko minister gospodarki, finansów i zatrudnienia od 2007 do 2011 roku.

W środę zadeklarowała kontynuację polityki walutowej dotychczasowego szefa EBC. Jak podkreślała Lagarde, gdyby w reakcji na kryzys EBC po 2014 roku nie zareagował w sposób innowacyjny i elastyczny, gospodarka unijna byłaby o 2 proc. mniejsza. W ramach niestandardowych środków polityki pieniężnej w marcu 2015 roku EBC zaczął kupować aktywa od banków komercyjnych. Celem tego działania, nazywanego także luzowaniem ilościowym, jest podtrzymywanie wzrostu gospodarczego w całej strefie euro i doprowadzenie inflacji z powrotem do poziomu poniżej, ale blisko 2 proc.

"Zatrudnienie w strefie euro zwiększyło się. Od 2013 roku przybyło 11 mln miejsc pracy, ponieważ działania EBC podniosły zaufanie rynku do otoczenia biznesowego. Jeśli zostanę zatwierdzona jako nowa prezes EBC będę trzymać się tych samych zasad. Będę kontynuować to zaangażowanie, które wynika z mandatu EBC, ale też wykorzystując elastyczność, by dostosowywać się szybko do nowych zmian, które następują i nastąpią" - zapowiedziała Lagarde.

Jak zaznaczyła gospodarki strefy euro nadal stoją przed krótkookresowym ryzykiem, natomiast inflacja jest na zbyt niskim poziomie, poniżej zakładanych celów. Jej zdaniem potrzebna jest polityka, która przywróciłaby inflację blisko, ale poniżej 2 proc. Zgodnie z lipcowymi danymi Eurostatu inflacja w strefie euro zwolniła do poziomu 1 proc.

Europosłowie jeszcze w środę przygotują rekomendację dla całego PE. Głosowanie nad kandydaturą Lagarde jest planowane podczas wrześniowej sesji plenarnej.

Komisja przemysłu, badań naukowych i energii PE, w ramach opiniowania projektu budżetu na 2020 rok, opowiedziała się za przeznaczeniem 20 mln euro na wsparcie regionów górniczych. Wnioskował o to europoseł PO Jerzy Buzek.

"20 mln euro na Platformę Wsparcia Regionów Górniczych na przyszły rok to kwota rekordowa, ale nie ostateczna. Dzięki tym pieniądzom m.in. Śląsk czy Zagłębie będą się mogły lepiej przygotować do korzystania z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej z budżetem co najmniej kilku miliardów euro w ramach nowego 7-letniego budżetu UE. To nasz cel" - podkreślił  Buzek.

Jak zaznaczył, pomoc dla regionów takich jak Śląsk czy Zagłębie to w tej chwili jeden z priorytetów Unii Europejskiej. "Dodatkowe środki dla regionów górniczych znalazły się na agendzie pierwszych glosowań Parlamentu Europejskiego nowej kadencji" - zauważył polityk.

Z kolei komisja budżetowa Parlamentu Europejskiego opowiedziała się za przekazaniem 293 mln euro z unijnego funduszu solidarnościowego dla Włoch, Austrii i Rumunii w związku z powodziami, jakimi zostały dotknięte te trzy kraje w minionym roku.

Zdecydowana większość z tych środków, 277 mln euro, trafi do Włoch, gdzie w rezultacie wichur i powodzi niemal w całym kraju na przełomie października i listopada 2018 r. zginęło ponad 30 osób. 8 mln euro zostanie skierowane do Austrii, która również ucierpiała w wyniku tego samego kataklizmu, zaś 8,2 mln euro trafi do Rumunii w związku z powodziami, jakie dotknęły północno-wschodni region tego kraju w lecie 2018 roku.

Europosłowie zwiększyli ponadto o 80 mln euro tegoroczny program w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020, a o 20 mln euro edukacyjny Erasmus Plus

Kilka komisji parlamentarnych kontynuowało wysłuchania ministrów Finlandii nt. priorytetów prezydencji. Podczas spotkania z komisja prawną minister sprawiedliwości Anna-Maja Henriksson priorytetowe podejście prezydencji do kwestii praworządności. Z kolei minister handlu Ville Skinnari przekonywał posłów z komisji handlu międzynarodowego, że polityka handlowa musi uwzględniać kwestie ochrony środowisko, równości płci, praw człowieka i praw pracowników.

woj/

POBIERZ MATERIAŁ I PUBLIKUJ ZA DARMO